U bent hier

Huisartsenzorg

De druk op de huisartsenzorg neemt toe en is al hoog. De vergrijzing, een groeiend aantal chronisch zieken en de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, leiden tot een stijgende zorgvraag bij huisartsen. Tegelijkertijd loopt het tekort aan huisartsen, doktersassistenten, triagisten en praktijkondersteuners op. Door schaarste in mensen en middelen is het lastig om noodzakelijke innovaties duurzaam door te voeren. 

Digitalisering krijgt ook in de huisartsenzorg steeds meer invloed op de manier waarop het vak wordt uitgeoefend en op de inrichting van  de organisatie(processen). Het doel is om de huisartsenzorg en de professionals maximaal te faciliteren in de uitvoering van goede patiëntenzorg, passend bij de kernwaarden van de beroepsgroep.

De zorgvraag verandert en patiënten krijgen in toenemende mate toegang tot en regie over hun eigen gezondheidsinformatie. “De LHVInEen en NHG zetten in op de doorontwikkeling van een bij een veranderende huisartsenzorg passende, toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur.” Stelt de LHV in hun visiedocument. Op welke wijze gaat u deze uitdaging aan? Wat is hierin uw volgende stap?

Onze kennis en ervaring binnen de huisartsenzorg

Binnen ons team beschikken wij over ruime kennis van de huisartsenzorg, op regionaal-, wijk- en praktijkniveau. We hebben ervaring in de aansturing en implementatie van innovaties op het gebied van informatievoorziening, gegevensuitwisseling en eHealth. Ook de uitdagingen rondom (domein overstijgend) samenwerken en regionalisering zijn bij ons bekend. 

Wij zien overeenkomsten met de trends en ontwikkelingen in andere domeinen waarin D&A werkzaam is (o.a. ziekenhuizen, revalidatie, diagnostiek en GGZ). Voorbeelden zijn landelijke programma’s voor gegevensuitwisseling (VIPP), Juiste Zorg op de Juiste Plek, zorgvernieuwing en procesoptimalisaties. 

Onze toegevoegde waarde voor u

Door onze uitgebreide en diepgaande proceskennis gaat onze dienstverlening verder dan het technisch opleveren van een oplossing. Digitalisering kan en moet immers bijdragen aan een effectieve digitale omgeving voor zorgverleners én patiënten en zorgen voor minder registratielast.

Deze ontwikkelingen vragen om een heldere digitale strategie, een resultaatgerichte projectsturing en een gedegen veranderkundige aanpak. Onze volwassenheidsscan op het gebied van digitalisering maakt inzichtelijk waar u met uw organisatie staat en welke keuzes u heeft in het implementeren van de juiste (digitale) oplossingen. De resultaten van de scan vormt de basis  om samen met u een passende roadmap op te stellen. 

We helpen we u bij het opstellen van een onderbouwd digitaliseringsplan om de beschikbare digitaliseringsmiddelen uit het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 (€ 50 miljoen) aan te vragen. Monique Weise van D&A behoort tot  een select groepje adviseurs dat door de brancheorganisatie InEen wordt aanbevolen om u te ondersteunen om tot een goed plan te komen. 

D&A kan u deskundig en tevens met pragmatisme begeleiden bij het realiseren van de beoogde doelen en resultaten uit het plan en roadmap, waardoor de beschikbare gelden ook effectief worden benut. 

Kortom: zoals patiënten zorg-op-maat van zorgprofessionals mogen verwachten, zo kunt u advies-op-maat van D&A verwachten.