U bent hier

Laboratoria

De laboratoriumwereld is erg in beweging. Waar laboratoria aanvankelijk onderdeel waren van een ziekenhuis, worden steeds meer laboratoria verzelfstandigd. Hierdoor ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en worden eerdere coalities verbroken. Bovendien hebben grote commerciële buitenlandse partijen hun intrede gedaan. Zorgverzekeraars streven naar beperken van de kosten voor diagnostiek door selectief in te kopen. Mede door deze ontwikkelingen en een steeds meer toenemende druk vanuit de zorgverzekeraars, verandert het landschap van de laboratoriumdiagnostiek snel. Deze tendens wordt vergroot door de stimulatie van regionale samenwerkingen enerzijds, en anderzijds het ontstaan van supra-regionale commerciële conglomeraten.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de laboratoriumorganisaties met een aantal interessante uitdagingen te maken krijgen. Op organisatorisch en op laboratorium-technisch vlak, maar vooral ook op ICT-gebied. Daar waar deze vlakken elkaar raken, wordt het pas echt spannend.

Hoe ontwikkel je een duidelijke ICT-strategie met concrete roadmap, terwijl veel tijd en capaciteit zit in de organisatorische ontwikkelingen binnen laboratoria.

Bepalen van het startpunt en dan verder
Een cruciale eerste stap richting een goed functionerende ICT is het ontwikkelen van een digitale strategie, denk hierbij aan labautomatisering, integratie en inrichting van een laboratorium informatiesysteem (LIS), integratie tussen het LIS en de EPD’s van de klanten van het laboratorium, digitaal beeldmanagement voor pathologie, digitale informatie en diensten voor patiënten, etc. Om goede keuzes te maken en besluiten te kunnen nemen helpt D&A met het inzichtelijk maken van de huidige stand van zaken. Dit beginpunt helpt om vooruit te kunnen kijken en concrete plannen te maken.

Onze kennis en ervaring bij laboratoria

D&A heeft uitgebreide ervaring met de implementatie, harmonisatie en integratie van laboratorium informatiesystemen en point-of-care oplossingen. Door onze expertise op het gebied van EPD-implementaties zijn we zeer goed bekend met de integratie en gegevensuitwisseling met EPDs. Ook digitale patiëntinteractie is voor ons een vertrouwd terrein.

Door onze uitgebreide en diepgaande proceskennis gaan onze implementaties verder dan het technisch opleveren van een oplossing. Digitalisering kan en moet immers bijdragen aan een effectieve digitale omgeving voor zorgverleners én patiënten, minder registratielast, minder arbeidslast én betere datakwaliteit. We zien diverse mogelijkheden om processen efficiënter te maken door repetitieve taken en overtypen van gegevens fors te reduceren met behulp van Robotic Process Automation (RPA) waardoor er meer tijd vrij komt voor het verlenen van zorg en kosten worden bespaard.

Onze toegevoegde waarde voor u

D&A stopt niet bij adviseren, maar ondersteunt de organisatie desgewenst van A tot Z bij de uitvoering van een plan of project. We hebben ervaring met de selectie van laboratorium informatiesystemen en beeldmanagement systemen, hebben meerdere implementaties begeleid. Onze ervaring leert dat de implementatie van nieuwe of aangepaste ICT-systemen het beste als een veranderkundig project kan worden aangepakt. Naast de aandacht voor gebruikersacceptatie spelen ook diverse technische zaken. Er is speciale aandacht nodig voor koppelingen, conversie/migratie en testen (ISO-normering).

Hebt u behoefte aan een in de praktijk bewezen aanpak, waarmee u van te voren weet wat er gaat gebeuren en u niet zelf het wiel opnieuw moet uitvinden?
Bent u op zoek naar een partij die u met raad en daad bijstaat in de verdere digitalisering van uw laboratorium?

Dan is D&A de partij voor u! Wij kennen de processen en laboratorium-ICT goed. Onze ervaren adviseurs en projectmanagers beschikken over een unieke combinatie van kennis van de systemen, kennis van de processen én een rijke ervaring met implementatie van veranderingen en adoptie van digitale technologie.