U bent hier

Revalidatie

Binnen de revalidatie is grote behoefte om op innovatieve wijze digitale toepassingen in te zetten. Doel is om de patiënt (meer) regie te geven in de behandeling. Om de digitale ambities te kunnen verwezenlijken is verdere professionalisering van de IT-organisatie en informatievoorziening nodig.

Het grote aantal bij de revalidatiezorg betrokken actoren maakt de IT-ondersteuning van het behandelproces direct uitdagend. Als een patiënt wordt overgedragen of in medebehandeling wordt genomen, moeten de gegevens van de patiënt beschikbaar worden gesteld. Maar niet alleen de overdracht is punt van aandacht; binnen de instelling is er behoefte aan een EPD dat iedere fase van de behandeling (aanmelding, opname, diagnostiek, therapie en ontslag) en de vaak complexe planning adequaat ondersteunt.

Na de implementatie is het werk echter niet klaar. Optimaliseren van het EPD, trainen van de zorgverleners en stroomlijnen van de werkprocessen zijn noodzakelijk om optimaal rendement te halen van de aanzienlijke investering in het EPD.

De volgende stappen in de digitale transformatie van ziekenhuizen richten op:

  • Het delen van regie met patiënten en digitale diensten voor patiënten;
  • Samenwerken met andere zorgverleners in netwerken;
  • Transitie naar digitale, data-gedreven zorg.

Deze veelheid aan digitale ontwikkelingen vraagt om een heldere digitale strategie en roadmap, resultaatgerichte projectsturing en een gedegen veranderkundige aanpak.

Onze kennis en ervaring binnen de Revalidatie

EPD

D&A heeft uitgebreide kennis van EPD-systemen voor revalidatie-instellingen. We kennen de verschillende leveranciers en hun producten. We hebben meerdere instellingen begeleid bij de selectie en implementatie van hun EPD.

We faciliteren en begeleiden de regiegroep revalidatie voor de instellingen die het EPD van ChipSoft gebruiken. De regiegroep heeft 10 leden en heeft als doel:

  • Het bundelen en delen van kennis van en ervaring met het EPD van ChipSoft en het uitwisselen van best practices qua werkprocessen, implementatie en beheer;
  • Het tussen de instellingen harmoniseren en waar mogelijk uniformeren van werkprocessen;
  • Een gezamenlijke gesprekspartner vormen met ChipSoft op het gebied van revalidatiezorg;
  • Gezamenlijk ontwikkelen en testen van nieuwe functionaliteiten.

Digitale transformatie

Door onze uitgebreide en diepgaande proceskennis gaan onze implementaties verder dan het technisch opleveren van een oplossing.  Digitalisering kan en moet immers bijdragen aan een effectieve digitale omgeving voor zorgverleners én patiënten, minder registratielast, minder arbeidslast én betere datakwaliteit.

We begeleiden instellingen bij de implementatie van effectieve digitale werkprocessen, patiëntparticipatie en digitale zorg.

We zien diverse mogelijkheden om processen efficiënter te maken door repetitieve taken en overtypen van gegevens fors te reduceren met behulp van Robotic Process Automation (RPA) waardoor er meer tijd vrij komt voor het verlenen van zorg en kosten worden bespaard.

Gegevensuitwisseling

Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden is samenwerken in zorgnetwerken toenemend van belang. We helpen revalidatie-instellingen en hun zorgpartners met het inrichten van een infrastructuur en processen voor digitale gegevensuitwisseling. We hebben daarbij oog voor de governance en essentiële succesfactoren voor een duurzame samenwerking.

Data

Door de toenemende digitalisering komt er steeds meer data beschikbaar. Uit deze data kunnen waardevolle inzichten worden gegenereerd ten behoeve van de verbetering van de bedrijfsvoering, capaciteitsmanagement en kwaliteit van zorg. Onze data & analytics professionals kunnen u ondersteunen bij het articuleren van uw vraag, de vertaalslag naar de benodigde data, verbeteren van datakwaliteit, extractie van data uit de onderliggende systemen en het op een hoger plan brengen van uw data en analytics processen en organisatie.

Onze toegevoegde waarde voor u

Bent u op zoek naar een partij die u helpt de keuze voor een toekomstvaste EPD-oplossing te maken en die oplossing ook met u implementeert? Hebt u behoefte aan een in de praktijk bewezen aanpak, waarmee u van te voren weet wat er gaat gebeuren en u niet zelf het wiel opnieuw moet uitvinden?

Hikt u aan tegen de uitvoering van het VIPP5 programma in uw ziekenhuis? Is het tijd voor een herijking van uw digitale strategie? En last but not least: wilt u de data in uw organisatie echt voor u laten werken? Kortom, bent u op zoek naar een partij die u met raad en daad bijstaat in de verdere digitalisering van uw instelling?

Dan is D&A de partij voor u! Wij kennen de revalidatiezorg en hebben brede ervaring met implementatie van EPD, VIPP en eHealth, gegevensuitwisseling en slim gebruik van data. Onze ervaren adviseurs en projectmanagers kennen de zorg door en door, zijn pragmatisch en toegankelijk.