U bent hier

Revalidatie

Veel betrokken behandelaren, complexe eisen aan de behandelplanning, een multidisciplinair behandelplan en uitgebreide dossiervoering. Dat vraagt om gedegen informatisering.

Het grote aantal bij de revalidatiezorg betrokken actoren maakt de ICT-ondersteuning van het behandelproces direct uitdagend. Als een patiënt wordt overgedragen of in medebehandeling wordt genomen, moeten de gegevens van de patiënt beschikbaar worden gesteld. Maar niet alleen de transmurale overdracht is punt van aandacht voor de informatisering; intramuraal is behoefte aan een EPD dat iedere fase van de behandeling (aanmelding, opname, diagnostiek, behandeling en ontslag) en de vaak complexe planning adequaat ondersteunt.

D&A helpt u bij het intramurale en transmurale informatiseringsvraagstuk. Wij hebben kennis van en implementatie-ervaring met de voor de revalidatie beschikbare softwareproducten.