U bent hier

Ziekenhuizen

De ziekenhuiszorg staat onder druk. We zien een stijging van de zorgvraag en oplopende kosten. Tegelijkertijd hebben we te maken met een groeiend tekort aan zorgpersoneel en zijn in het laatste hoofdlijnenakkoord bindende afspraken gemaakt over beperking van de groei van de omzet van ziekenhuizen. Een deel van de omzetkrimp moet gerealiseerd worden door zorg te verplaatsen van het ziekenhuis naar bij de patiënt thuis en het voorkomen van duurdere zorg. Toepassing van digitale technologie biedt kansen om de zorg kwalitatief beter te maken en tegelijkertijd betaalbaar en toegankelijk te houden.

De ziekenhuizen in Nederland en België zijn al geruime tijd bezig met de inbedding van ICT in hun werkprocessen. Startend bij de zorgadministratie, werden vervolgens digitale oplossingen geïntroduceerd in de laboratoria (LIS), medische beeldvorming (PACS) en voor patiëntbewaking (PDMS). Met de implementatie van een integraal ziekenhuisbreed EPD is ICT een onmisbaar instrument geworden voor elke zorgprofessional en worden zowel het primaire zorgproces, de zorglogistieke en de zorgadministratieve processen ondersteund. Deze eerste golf van de digitale transformatie van de zorg loopt nu langzaam naar het einde toe.

Na de implementatie is het werk echter niet klaar. Optimaliseren van het EPD, trainen van de zorgverleners en stroomlijnen van de werkprocessen zijn noodzakelijk om optimaal rendement te halen van de aanzienlijke investering in het EPD.

De volgende stappen in de digitale transformatie van ziekenhuizen richten op:

  • Het delen van regie met patiënten en digitale diensten voor patiënten;
  • Samenwerken met andere zorgverleners in netwerken;
  • Transitie naar digitale, data-gedreven zorg.

Deze veelheid aan digitale ontwikkelingen vraagt om een heldere digitale strategie en roadmap, resultaatgerichte projectsturing en een gedegen veranderkundige aanpak. 

Onze ervaring binnen ziekenhuizen

EPD en Diagnostiek
D&A is vanaf 2000 actief als adviseur en implementatiepartner op het gebied van ICT voor ziekenhuizen. We kennen alle belangrijke applicaties en leveranciers door en door en hebben vele implementaties begeleid. Onze specialiteit is de implementatie en optimalisatie van EPD en patiëntportalen. Maar ook de implementatie en integratie van beelddigitalisering, laboratorium-informatisering en mobiele toepassingen zijn voor ons bekende terreinen.

Digitale transformatie
Door onze uitgebreide en diepgaande proceskennis gaan onze implementaties verder dan het technisch opleveren van een oplossing. Digitalisering kan en moet immers bijdragen aan een effectieve digitale omgeving voor zorgverleners én patiënten, minder registratielast, minder arbeidslast én betere datakwaliteit.

We begeleiden ziekenhuizen bij de implementatie van effectieve digitale werkprocessen, digitale patiëntparticipatie, services en digitale zorg.

We zien diverse mogelijkheden om processen efficiënter te maken door repetitieve taken en overtypen van gegevens fors te reduceren met behulp van Robotic Process Automation (RPA) waardoor er meer tijd vrij komt voor het verlenen van zorg en kosten worden bespaard.

D&A heeft vele ziekenhuizen begeleid bij omvangrijke digitaliseringsprogramma's, van strategie naar implementatie, adoptie en borging. Wij kennen de processen in de ziekenhuizen inhoudelijk door en door en wij weten welke randvoorwaarden ingeregeld moeten zijn voor een geslaagde bijdrage aan betere zorg en daadwerkelijke adoptie door artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Gegevensuitwisseling
Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden is samenwerken in zorgnetwerken toenemend van belang. We helpen ziekenhuizen en hun zorgpartners met het inrichten van een infrastructuur en processen voor digitale gegevensuitwisseling. We hebben daarbij oog voor de governance en essentiële succesfactoren voor een duurzame samenwerking.

Data
Door de toenemende digitalisering komt er steeds meer data beschikbaar. Uit deze data kunnen waardevolle inzichten worden gegenereerd ten behoeve van de verbetering van de bedrijfsvoering, capaciteitsmanagement en kwaliteit van zorg. Onze data & analytics professionals kunnen u ondersteunen bij het articuleren van uw vraag, de vertaalslag naar de benodigde data, verbeteren van datakwaliteit, extractie van data uit de onderliggende systemen en het op een hoger plan brengen van uw data en analytics processen en organisatie.

Onze toegevoegde waarde voor u

Bent u op zoek naar een partij die samen met u de schouders zet onder de noodzakelijke transitie en digitalisering van zorg? Bent u op zoek naar meer rendement uit uw IT-investeringen en beter gebruik van uw EPD? Wilt u een stimulans geven aan digitale gegevensuitwisseling met uw samenwerkingspartners? Hebt u behoefte aan een in de praktijk bewezen aanpak, waarmee u van te voren weet wat er gaat gebeuren en u niet zelf het wiel opnieuw moet uitvinden?

Hikt u aan tegen de uitvoering van het VIPP5- programma in uw ziekenhuis? Is het tijd voor een herijking van uw digitale strategie? En last but not least: wilt u de data in uw organisatie echt voor u laten werken? Kortom, bent u op zoek naar een partij die u met raad en daad bijstaat in de verdere digitalisering van uw ziekenhuis?

Dan is D&A de partij voor u! Wij kennen de ziekenhuissector als geen ander en onze ervaren adviseurs en projectmanagers beschikken over een unieke combinatie van kennis van digitale toepassingen, kennis van de zorgprocessen én een rijke ervaring met implementatie van veranderingen en adoptie van digitale technologie in ziekenhuizen.