U bent hier

Zorgpartijen en landelijke projecten

Binnen de zorg is ook op landelijk niveau een veelheid aan vertegenwoordigende organisaties actief: brancheverenigingen, koepels, kenniscentra, beroepsverenigingen. In een aantal gevallen zijn deze verbanden ook weer ondergebracht in overkoepelende verenigingen en alomtegenwoordig is het ministerie van VWS. Onder regie van het Informatieberaad Zorg werken de overheid en deze zorgpartijen samen aan een basis waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. Voorbeelden van zorgpartijen zijn: Nictiz, VzVz, Zorginstituut, NVZ, FMS, Nederlandse GGZ, Actiz.

Vanuit het Informatieberaad, VWS en/of de zorgpartijen worden diverse programma’s en projecten geïnitieerd die bijdragen aan de vier outcome doelen:

  • Medicatieveiligheid
  • Patiënt centraal
  • Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling
  • Eenmalig vastleggen van gegevens

Soms hebben deze programma’s betrekking op een specifieke doelgroep; vaker hebben ze een bredere uitstraling over meerdere branches en zijn ze ook nog met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. We noemen deze initiatieven Landelijke Projecten. Een aantal voorbeelden: MedMij, InZicht, Medicatieoverdracht, VIPP.

Onze kennis en ervaring bij landelijke organisaties en projecten

In de landelijke zorgpartijen is denkkracht en kennis over een specifiek onderwerp of branche gebundeld, maar specialistische kennis en kunde van buiten de organisatie is vaak ook nog gewenst, zeker bij het uitvoeren van complexe programma’s.

Wij hebben de kennis en ervaring om complexe programma’s op gebied van digitale zorg en gegevensuitwisseling in de zorg te leiden, en wij omarmen het belang en de doelstellingen van het Informatieberaad en de Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek. Logisch dat D&A met kennis en ervaring actief bijdraagt aan het succesvol uitvoeren van landelijke projecten en participeert in een aantal landelijke organisaties.

Voorbeelden van landelijke organisaties waar wij op interim basis of projectmatig actief zijn (geweest): NVZ, NFU, GGZ NL, Nictiz, VZVZ, VWS

Voorbeelden van landelijk projecten waar wij managerial en/of inhoudelijk een bijdrage hebben geleverd zijn: VIPP-1,-2 en -5, VIPP GGZ, MedMij, InZicht, Overdracht medicatiegegevens, Registratie aan de Bron.

Onze toegevoegde waarde voor u

Bent u op zoek naar een partij die aantoonbare ervaring heeft met het vormgeven van en sturing geven aan een landelijk programma op het gebied van digitale zorg of digitale gegevensuitwisseling? Bent u op zoek naar een partij die uw programmateam ondersteunt en begeleidt bij het behalen van de projectdoelen van uw branchevereniging of koepel? Of bent u op zoek naar een partij die u helpt de kwaliteit van uw projectorganisatie te verbeteren, bijvoorbeeld door het inrichten van een passende governance of een portfoliomanagement aanpak? Zoekt u een partner die het doorvoeren van verbeteringen ook nog eens faciliteert middels de inzet van ervaren interim professionals? Hebt u behoefte aan een in de praktijk bewezen aanpak, waarmee u van te voren weet wat er gaat gebeuren en u niet zelf het wiel opnieuw moet uitvinden? Kortom, bent u op zoek naar een ervaren partij die uw project of programma kundig begeleidt?

Dan is D&A de partij voor u! D&A heeft brede ervaring met werken met diverse zorgpartijen en heeft bijgedragen aan het succes van complexe landelijke projecten. Onze ervaren adviseurs, programmamanagers en interim professionals beschikken over een unieke combinatie van ervaring met het complexe speelveld, diepgaande inhoudelijke kennis en passende politieke sensibiliteit.