U bent hier

Opdrachtgevers

D&A medical group is al meer dan 19 jaar in bedrijf als adviesbureau voor de zorg. Er is sprake van een bestendige groei van ons bedrijf en steeds duidelijkere focus binnen het grote speelveld van de zorg-ICT.

Wij hebben zes hoofdpijlers:

  1. EPD in de Cure-sector (ziekenhuizen, revalidatie en GGZ);
  2. ECD en zorgdomotica in de Care-sector (VV&T en Gehandicaptenzorg);
  3. Patiënt- en cliëntparticipatie in het eigen zorgproces;
  4. Samenwerking en gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen;
  5. Ziekenhuisbreed beeldmanagement (PACS en VNA);
  6. Informatisering van laboratoria.

Wij zijn dagelijks actief bezig met complexe vraagstukken rondom zorgprocessen, patiëntenlogistiek, implementaties en optimalisaties, systeemintegratie en randvoorwaardelijke zaken, zoals een passende organisatie en ICT infrastructuur. Onze consultants zijn dan ook op deze terreinen uitstekend ingevoerd.

In deze sectie van de website treft u meer informatie aan over de verschillende werkvelden in de zorg waarin D&A haar diensten aanbiedt.