U bent hier

Referenties

09-01-2018 | Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van zorg verbetert als een patiënt actief deelneemt in zijn/haar zorgproces. Patiënten zullen steeds meer een participerende partner worden voor zorgprofessionals en het ziekenhuis.
09-01-2018 | Naast de rollen van implementatiemanager en programmacoördinator voor de implementatie van HiX, heeft D&A pragmatisch invulling gegeven aan de Quality Assurance voor het programma. Op basis van de beproefde EPD-risicokaart van D&A is er een tweemaandelijkse integrale risicoscan uitgevoerd met de volgende aandachtsgebieden:
05-12-2017 | Van tientallen verschillende applicaties is het Elkerliek Ziekenhuis (Helmond/Deurne) eind 2015 overgestapt op één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (HiX). Dit nieuwe EPD maakt patiëntinformatie op elk moment inzichtelijk voor iedere bevoegde behandelaar, ondersteunt de workflow op de afdelingen en biedt zorgprofessionals rolgerichte ondersteuning.
30-06-2016 | Op 3 juni 2016, om exact 12.00 uur heeft het HagaZiekenhuis ChipSoft HiX in gebruik genomen.
04-04-2016 | Op vrijdag 1 april 2016 is het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) overgestapt op een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD): Epic. Het afgelopen anderhalf jaar werkte het MCL toe naar dit moment; de grootste verandering in de geschiedenis van het MCL.
08-02-2016 | Momenteel begeleidt D&A bij de voorbereidingen voor de upgrade van het EPD van CS-EZIS naar HiX in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven. Eerder heeft D&A voor het Maxima Medisch Centrum het ICT‐programmamanagement opgezet met daarin onder andere kwartiermakersrol voor een ZIS/EPD uitrol en de begeleiding van de strategievorming rondom de inrichting van een kerndossier.
10-11-2015 | D&A is verantwoordelijk voor het hele traject van strategie tot en met implementatie. Vertalen van de EPD strategie naar een concreet EPD programma en het opstellen van de onderliggende businesscase.
03-11-2015 | VieCuri ging begin november (2015) live met het EPD van ChipSoft. D&A was betrokken bij de herziening van het implementatieplan en de uiteindelijke implementatie van het EPD. Er was sprake van de implementatie van de primaire zorgsystemen van ChipSoft (EPD, PDMS, medicatie, ordermanagement).
01-05-2015 | Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) te Amsterdam zijn in 2015 juridisch gefuseerd. Het SLAZ had al enige tijd het ZIS/EPD van Epic in gebruik. D&A was binnen het OLVG verantwoordelijk voor het hele traject van strategie tot en met implementatie.