U bent hier

Beeldmanagement

Uw ziekenhuis of instelling heeft ongetwijfeld uw medische beeldsystemen gedigitaliseerd en een modern EPD geïmplementeerd. Maar is het u ook al gelukt om die systemen goed met elkaar te integreren? Dat is voor veel zorginstellingen nog een flinke uitdaging. Integratie is belangrijk zodat alle patiëntinformatie, inclusief beelden en verslagen, op een consistente manier beschikbaar is.  Anders raken specialisten de weg kwijt in hun zoektocht naar het integrale patiëntbeeld. Dit is voor velen een hoofdpijndossier: vele honderden, zo niet duizenden medische beelden die verspreid staan over verschillende applicaties.

De groeiende jungle van het beeldenlandschap

Waar voorheen beeldsystemen voornamelijk standalone binnen één specialisme werden gebruikt, is met de komst van het EPD de roep om verregaande integratie van beelden in het EPD in een stroomversnelling geraakt. Tel daarbij op dat op steeds meer plekken beeldvormende technieken worden gebruikt en de noodzaak tot integratie wordt nog duidelijker. Artsen verlangen dat beelden met één klik vanuit het EPD integraal beschikbaar zijn.

Door toenemende regionale samenwerking tussen ziekenhuizen is er daarnaast een groeiende behoefte om beelden en uitslagen van diagnostiek digitaal te delen tussen samenwerkingspartners.

Een toekomstbestendig Beelden-EPD

D&A ziet als oplossing voor bovengeschetste uitdaging in het realiseren van een Beelden-EPD. Een Beelden-EPD ontstaat door slimme integratie van beeldvormende apparatuur, beeldapplicaties, viewers, opslag, workflow en het EPD.

De essentie van een Beelden-EPD zit in het bieden van oplossingen voor de vier onderstaande pijlers:

1.       Het onder controle krijgen van de grote hoeveelheid beelden;
2.       Het realiseren van het integraal patiëntbeeld;
3.       Het delen van beelden;
4.       Het implementeren van nieuwe technieken, zoals het gebruik van AI.

Dat vraagt om standaardisatie én rationalisatie. Het maken van heldere keuzes voor viewers, opslagarchieven en opslagformaten. En om een eenvoudige en eenduidige integratie van beeldapplicaties met het EPD.

Wat kan D&A voor u betekenen?

D&A heeft een praktische aanpak ontwikkeld om snel en betrouwbaar te komen tot een passend Beelden-EPD waar de artsen prettig mee werken. Onze ervaren adviseurs en projectleiders hebben dit meermaals gedaan. Zij beschikken over tools om de complexe migratie van het huidige versnipperde applicatielandschap naar een samenhangende oplossing in goede banen te leiden.