U bent hier

Cliëntparticipatie

De participerende cliënt is niet meer weg te denken in het veranderende zorglandschap. Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van zorg verbetert als een cliënt actief deelneemt in zijn/haar zorgproces.  IT biedt vele mogelijkheden om een cliënt actiever te laten bijdragen en cliënten te binden aan uw instelling. Het scala aan online diensten en producten op het gebied van ehealth groeit nog steeds explosief. Afhankelijk van de doelen die u stelt (efficiency van administratieve en ondersteunende processen, kwaliteit van zorg,  klinisch onderzoek, klantenbinding, et cetera) is een specifieke ehealth strategie te definiëren. Welke (door)ontwikkeling van uw zorginformatiesystemen is nodig om uw patiënten/cliënten actief te laten participeren in hun eigen zorgproces? Zijn er handelingen die hij of zij zelf kan uitvoeren en welke informatie is relevant om te delen?  Goed geïnformeerde cliënten kunnen betere keuzes maken en kunnen het zorgproces sneller doorlopen. Het is belangrijk vast te stellen welke informatie relevant is. Echte cliëntgerichte innovaties zijn mogelijk als u de zorgprocessen helder in kaart heeft. Dan is het eenvoudig om aan te wijzen welke handelingen op welk moment door de cliënt zelf zijn uit te voeren. Dit reduceert de administratieve last binnen uw organisatie terwijl de cliënt de regie krijgt over zijn eigen zorgproces.

D&A is er van overtuigd dat zorg verbetert door slimme toepassing van ICT. De participatie van cliënten is een belangrijke stap in verdere optimalisatie en verbetering  van de zorg. Wij adviseren en begeleiden organisaties bij het bepalen van een passende ehealth strategie en het inrichten van de daarbij passende processen en IT-middelen (zoals een cliëntenportaal, gebruik van apps en devices).