U bent hier

Data & Analytics

In het zorgwerkveld neemt de hoeveelheid data fors toe. Het gebruik van een EPD of ECD, maar ook eHealth-toepassingen waarbij de patiënt participeert in de dossiervoering, dragen bij aan de gegevenstoename. Dit voltrekt zich in een zorglandschap waarin informatie en inzicht steeds meer van strategisch en beleidsbepalend belang zijn.

Met de toename van de hoeveelheid data heeft de zorgprofessional steeds meer gegevens ter beschikking voor de uitvoering van zijn werk. Het is hierbij belangrijk om deze gegevens op het juiste moment en in de juiste context te vinden en interpreteren. Daarnaast wordt in instellingen sterk ingezet op een verhoging van de efficiency en effectiviteit van het zorgproces. Voor beide doelen is het bieden van de juiste inzichten op basis van betrouwbare data cruciaal.

Zinvolle data
Het verzamelen en onderhouden van data is alleen zinvol wanneer u in staat bent de juiste vragen te stellen en data uit verschillende bronnen op de goede manier met elkaar te combineren. Met uitgebreide kennis van de zorg, zorgsystemen en de beschikbare data in de zorg helpt D&A u bij het formuleren van de juiste vragen én het beantwoorden hiervan. Denk hierbij aan vragen zoals:

  • Hoe organiseer ik mijn dataverzameling en is deze in lijn met onze visie en strategie?
  • Is ons IT landschap klaar voor het ontvangen en verwerken van grote hoeveelheden data?
  • Waar is het “eigenaarschap” van data belegd in onze organisatie?
  • Hoe creëer ik inzicht waarmee ik de kwaliteit van de geleverde zorg kan verantwoorden en verbeteren?

Wat kan D&A voor u betekenen?
Waar staat we nu? Zijn we klaar voor data-gedreven zorg? Hoe kunnen we onze BI en data analytics het beste organiseren? Deze prangende vragen kunnen wij beantwoorden. Met behulp van het HIMSS Adoption Model for Analytics Maturity (AMAM) maken wij samen met u een objectieve en internationaal gevalideerde inschatting (scan) van de volwassenheid van uw organisatie op gebied van data & analytics. De uitkomsten van de scan vertalen wij naar een concreet actieplan: de roadmap. Onze ervaren adviseurs en projectmanagers kunnen u vervolgens bijstaan bij de implementatie van een passende data governance en processen, het verbeteren van de performance van uw BI-afdeling of de realisatie van een passend dataplatform.

D&A is als enige in Europa HIMSS AMAM gecertificeerd.

Door het uitvoeren van onze verkorte online Maturity Scan krijgt u alvast een indruk hoe de scan in zijn werk gaat.

Interessante blogs van onze data & analytics experts