U bent hier

Data & Analytics

Met het gebruik van een elektronisch patiënten- of cliëntendossier neemt de hoeveelheid zorggerelateerde gegevens fors toe. Ook ehealth-toepassingen waarbij de patiënt – al dan niet middels devices - participeert in de dossiervoering draagt bij aan de gegevenstoename. Dit voltrekt zich in een zorglandschap waarin informatie steeds meer van strategisch en beleidsbepalend belang is.

De zorgprofessional heeft voor de uitvoering van zijn werk steeds meer gegevens ter beschikking en moet deze gegevens op het juiste moment en in de juiste context zien te vinden en te interpreteren. Het zorgproces is daarnaast een bedrijfseconomisch proces waarbij sterk wordt ingezet op een verhoging van de efficiency en effectiviteit van zorg.

De context bepaalt de relevantie van de gegevens. Het verzamelen en onderhouden van data is alleen zinvol wanneer u in staat bent de juiste vragen aan het systeem te stellen en data uit verschillende bronnen op de juiste manier met elkaar te combineren. Als u in staat bent de juiste gegevens op maat met elkaar te verbinden, is het mogelijk om daadwerkelijk innovatie en effectiviteit van uw zorgprocessen te bereiken.

Hoe organiseert u uw dataverzameling en is deze in lijn met uw visie en strategie? Is uw IT landschap klaar voor het ontvangen en verwerken van grote hoeveelheden data? Is het “eigenaarschap” van data belegd in uw organisatie? Hoe creëert u inzicht waarmee u de kwaliteit van de geleverde zorg kunt verantwoorden en kunt verbeteren?

D&A helpt u bij het formuleren van de juiste vragen én het beantwoorden hiervan. Als enige gecertificeerd adviesbureau in Europa, gespecialiseerd in de Nederlandse en Belgische zorgmarkt, zetten wij het HIMSS Adoption Model for Analytics Maturity (AMAM) in om op data & analytics competenties objectief te toetsen. Op basis van interviews, vragenlijsten en 'intelligence scans' helpen wij u de innovatiekracht binnen uw zorgorganisatie te vergroten. Samen met u maken we een plan voor de komende jaren en waar nodig helpen wij u deze te realiseren. Doe hier onze Data & Analytics Maturity Scan.