U bent hier

Data Governance

Dagelijks worden er veel data opgeslagen en geraadpleegd binnen uw organisatie. Hoe houdt u grip op de kwaliteit van deze data? En hoe zorgt u ervoor dat als gegevens eenmaal geregistreerd, deze ook gebruikt kunnen worden voor analyses en het creëren van nieuw inzichten? Bij D&A helpen we u daarom graag bij het inrichten van de benodigde data governance processen. 

De D&A aanpak 

D&A begeleidt uw organisatie bij het inrichten van data governance.  Dit doen wij door middel van het Data Governance Framework, Dit is gebaseerd op het model van The Data Governance Institute. (DGI).​  

Aan de hand van het framework helpen we om data governance binnen uw organisatie concreet te maken.  We kijken daarvoor naar de aanpak die het meest geschikt is, en bepalen samen met u welke gegevens-gebieden als eerst in aanmerking komen. Dit resulteert in een roadmap die aansluit bij de prioriteiten die in het jaarplan van de organisatie gesteld zijn. We beschrijven de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en doen voorstellen voor het automatiseren van data-controles.  We kijken naar de benodigde data governance-organisatie, zodat er daadwerkelijk verantwoordelijken en benoemd kunnen worden.​ 

 

Vanuit het framework komt de volgende 5 kernwoorden aan bod:  
Why: De missie en de visie van uw organisatie geven al een beeld van het doel van data governance. Uiteindelijk is data governance ondersteunend aan de missie. 

What: we definiëren de aandachtsgebieden en bekijken per aandachtsgebied welke doelen realistisch zijn en hoe we het draagvlak en financiering kunnen vormgeven 
Who: welke rollen zijn er al aanwezig, en welke rollen moeten nog gecreëerd of belegd worden. Denk hierbij aan data stewards, data governance manager of data stakeholders. 
When: we bekijken welke doorlooptijd realistisch is binnen de organisatie en op welke termijn. 
How: Hoe gaat de aanpak van data governance concreet vorm krijgen, welke regels en afspraken zijn er nodig?  

 

Vertalen van het framework naar de praktijk 

Vanuit de 5 kernwoorden whywhatwhowhen en how formuleren we een data governance aanpak die bij de organisatie past en begeleiden wij bij de uitvoering ervan. Dit doen we door bijvoorbeeld workshops te organiseren waarin definities worden vastgesteld, waarin nagedacht wordt over de verschillende processen en verantwoordelijkheden. We helpen bij het helder krijgen en formaliseren en documenteren ervan. We begeleiden de projectmedewerkers bij het uitvoeren van een data governance project, maar ook bij het borgen van deze processen binnen de organisatie. 

Het resultaat: een organisatie die op eenduidige wijze met data omgaat, vragen over deze data kan stellen, en vanuit deze hoogwaardige data tot nieuwe inzichten kan komen. 

Interessante blogs van onze data experts