U bent hier

Digitale Strategie

Digitalisering van zorg maakt het mogelijk invulling te geven aan de strategische doelstellingen van uw organisatie en zorgprocessen daadwerkelijk te innoveren. Het uitzetten van een digitale koers vraagt om een duidelijke visie en heldere strategische keuzes en prioriteiten, en actieve sturing op de uitvoering daarvan.  In het complexe krachtenveld van de zorg zijn er vele in- en externe factoren die van invloed zijn op de gekozen richting.

Om de druk op uw artsen, behandelaren, verplegenden en verzorgenden te verlagen is het nu, meer dan ooit, van belang om te bepalen welke zorg verantwoord op afstand kan worden verleend en welke digitale tools het beste passen. Hoe raar het ook klinkt, de COVID pandemie vormt ook een kans om digitale zorg waar het kan te implementeren op een bestendige wijze.

Digitale zorg vraagt echter ook om een stevige digitale strategie die goed aansluit de ambitie en strategische doelstellingen. Digitale strategie gaat over vaardigheden van zorgmedewerkers, processen en tecnhniek. Met de juiste digitale strategie zijn de volgende vragen te beantwoorden:

 • Is de ICT-infrastructuur van uw organisatie op orde en wordt deze goed beheerd?
 • Is de beveiliging adequaat geregeld?
 • Past onze ICT-inrichting nog bij de toenemende mobiliteit van uw zorgprofessionals?
 • Welke vaardigheden en gedrag hebben onze zorgprofessionals hiervoor nodig?
 • Zijn we in control met de regie van onze IT-leveranciers?
 • Welke IT-vernieuwingen zijn noodzakelijk de komende jaren en hoe ziet het tijdpad eruit?
 • Welke besturingsafspraken (governance) maken we met onze RvB en RvT om dit te borgen?
 • en hoe ziet het veranderplan eruit en geven we hier succesvol leiding aan?

Wat kan D&A voor u betekenen?

De door D&A ontwikkelde digitale strategie zorgt voor verbetering en samenhang van digitalisering, automatisering, medische techniek, digitale vaardigheden van zorgmedewerkers en het gebruik van data voor patiëntenzorg en bedrijfsprocessen. Onze digitale strategie geeft ook richting aan de ontwikkeling en het gebruik van eHealth-toepassingen en de mogelijkheden om regionale zorg, ketenzorg en zorg op afstand succesvol te realiseren.

Met behulp van effectieve werksessies, die ook online zijn uit te voeren, ontwikkelen we samen met zorgmedewerkers en ICT-staf in enkele eenvoudige stappen een succesvolle digitale strategie:

 1. We voeren met online surveys een diagnose uit zodat er snel een objectief en met feiten onderbouwd beeld over de huidige situatie ontstaat.
 2. We stellen samen met uw medewerkers ontwerpkeuzes en een IT-roadmap vast voor techniek, digitale vaardigheden, informatie en processen en zorgen dat deze passen bij de ambitie en strategische doelstellingen van uw organisatie.
 3. We geven advies over welke situationele veranderstrategie op dit moment het beste past bij uw organisatie en wat er nodig is om de implementatie succesvol uit te voeren.
 4. We begeleiden en coachen de betrokken leiders en veranderaars zodat een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk en borging is gewaarborgd. 

D&A hanteert een no-nonsense aanpak waarbij patiënten en zorgmedewerkers centraal staan en waarin ruimte is voor creativiteit en concrete resultaten worden opgeleverd.

Daarnaast heeft D&A heeft jarenlange ervaring om structuur, samenhang en overzicht te brengen in complexe informatiserings- en IT-vraagstukken bij zorginstellingen. Onze ervaren adviseurs en projectmanagers kunnen u ook bijstaan bij het ontwikkelen van een IT-roadmap, de implementatie van passende data governance en informatiemanagement processen, outsourcing van (delen) van uw IT-landschap en het inrichten van een passende IT regie-organisatie.

We worden gewaardeerd om onze pragmatische werkwijze en heldere communicatie. Geen technisch jargon, maar een duidelijke aanpak passend bij de omvang en ambities van uw organisatie.

Verder informatie? Lees hier ons whitepaper "Digitalisering in de zorg via vijf doorbraken en een veranderaanpak"

En voor nog meer informatie omtrent dit onderwerp: kijk hier onze presentatie, gehouden op het Mobile Healthcare Congres, terug: https://player.vimeo.com/video/647348627