U bent hier

Gegevensuitwisseling

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Een zorgverlener moet op het juiste moment de juiste informatie hebben om te weten wat er speelt en welke behandeling een patiënt eerder heeft gehad. Dit voorkomt vermijdbare fouten en bespaart tijd. Tijd die een verpleegkundige of arts aan een patiënt kan besteden.

Dit is de introductietekst van het programma “Gegevensuitwisseling in de zorg” van VWS. Niemand zal het hiermee oneens zijn, maar toch worstelen we op regionaal en landelijk niveau nog steeds om effectief de gewenste gegevensuitwisseling mét inachtneming van de privacy van de patiënt/cliënt tot stand te brengen. Nu is gegevensuitwisseling in de zorg ook een heel breed en divers terrein. Het is geen toeval dat bij het opstellen van een overzicht voor gewenste gegevensuitwisselingen er meer dan 60 verschillende verzoeken zijn ingediend.

Op landelijk niveau zijn een zestal gegevensuitwisselingen geprioriteerd. Hiervoor is wetgeving in de maak. De verwachting is dat deze uitwisselingen min of meer verplicht gaan worden via wet- en regelgeving en dat hiervoor subsidiegelden beschikbaar komen. Het betreft:

  1. Uitwisseling van de basis gegevensset zorg tussen ziekenhuizen (VIPP 5)
  2. Uitwisselen van een actueel medicatieoverzicht en digitaal receptenverkeer
  3. Delen van gegevens met patiënten conform de Medmij afspraken (OPEN, VIPP5, VIPP GGZ, InZicht)
  4. Verpleegkundige overdracht van ziekenhuis naar VVT (InZicht)
  5. Beelduitwisseling tussen ziekenhuizen (TWIIN, XDS)
  6. Overdracht van ambulance naar SEH.

D&A is intensief betrokken bij diverse landelijke programma’s op het gebied van digitale gegevensuitwisseling (zie ook VIPP). We kennen de subsidieregelingen door en door. Maar wat heeft u als zorginstelling daar aan? Elke zorginstelling – huisartsenpraktijk, ziekenhuis, GGZ-instelling, VVT-instelling – heeft vele samenwerkingen in de regio. U heeft uw eigen context, prioriteiten en behoeften om patiënt- en cliëntgegevens te delen met uw zorgpartners. D&A kan u wegwijs maken in de subsidieregelingen, maar bovenal samen met u een roadmap maken voor de implementatie van die gegevensuitwisselingen die voor u van belang zijn.

Gegevens uitwisselen vereist effectief samenwerken

De uitwisseling van digitale gegevens lijkt misschien een IT-project, maar het is vooral een verandertraject op het gebied van samenwerking tussen zorgpartners. Waardevolle gegevensuitwisseling komt alleen tot stand als er goed wordt samengewerkt om die uitwisseling te realiseren. Gegevensuitwisseling is geen doel op zich. Waar het om draait is het faciliteren van de samenwerking tussen zorgprofessionals ten behoeve van verwijzing, consultatie, MDO, overdracht, multidisciplinaire zorg rondom een patiënt/cliënt. Een vruchtbare samenwerking tussen organisaties vereist een gedeelde ambitie, oog voor elkaars belangen, vertrouwen, een effectieve besturing en een goed ingericht proces.

Vervolgens is het van belang dat het delen of de overdracht van gegevens en het gebruik van digitale gegevens van zorgpartners goed ingebed wordt in de dagelijkse zorgprocessen, zodat er direct toegevoegde waarde ontstaat.

Wat kan D&A voor u betekenen?

D&A maakt gebruik van het 5-lagen interoperabiliteitsmodel van Nictiz. Hierdoor borgen we dat bij het vormgeven en realiseren van samenwerking en gegevensuitwisseling tussen zorgpartners alle aspecten aan de orde komen: de organisatie van de samenwerking, beleidskaders, werkprocessen, informatiestandaarden, inbedding in de applicaties tot en met de technische oplossing. 

Nictiz 5-lagen interoperabiliteitsmodel

Onze ervaren programmamanagers begeleiden u bij het organiseren van de samenwerking en het bij elkaar brengen en houden van de samenwerkende instellingen. Onze functionele en technische specialisten hebben diepgaande kennis van zorgprocessen, informatiestandaarden, applicaties en technische mogelijkheden en infrastructuren. Zij ontwerpen samen met u een best passende oplossing voor uw samenwerkingsverband of regio. Naast de realisatie van de technische oplossing hebben ze bovenal oog voor de inbedding van deze oplossing in de werkprocessen van de zorgprofessionals zodat de waarde van de samenwerking in de dagelijkse praktijk ervaren wordt.

Bent u op zoek naar een deskundige partij die u begeleidt bij het vormgeven van samenwerking en gegevensuitwisseling in uw regio of samenwerkingsverband?  Of zoekt u een adviseur of projectmanager die u met kennis en ervaring bijstaat in het ontwikkelen en implementeren van een passende oplossing? 

INTERESSANTE BLOGS VAN ONZE EXPERTS