U bent hier

Laboratorium Informatie Systeem

Ontwikkelingen bij medische laboratoria. Medische laboratoria bevinden zich in een dynamisch krachtenveld van externe en interne ontwikkelingen. Onder druk van de zorgverzekeraars, die de kosten voor diagnostiek proberen te beperken door selectief in te kopen, hebben verschillende fusies van laboratoria plaatsgevonden en zijn laboratoria verzelfstandigd. Nederland kent in vergelijking met andere landen daardoor veel grote medische laboratoria.

Ook zorginstellingen die medische diagnostiek extern inkopen zorgen voor een diversiteit aan verplaatsingen en verhuizingen van laboratoria met als gevolg een extern ‘centraal’ lab en een ’24-uurs lab' in de ziekenhuisorganisatie. Een andere belangrijke externe ontwikkeling is de nauwere samenwerking tussen 1e, 2e en 3e-lijn op het gebied van de diagnostiek waardoor gegevensuitwisseling (orders en resultaten) essentieel wordt. Denk daarbij aan Eenheid van Taal, LOINC en uitwisseling van labresultaten in het VIPP-programma.

Interne ontwikkelingen zijn de accelererende medische en technologische innovatie en het verdwijnen van de schotten tussen de verschillende typen laboratoria. Er is steeds meer samenwerking tussen klinisch chemie, medische microbiologie en pathologie. De hoeveelheid data die beschikbaar komt door verdergaande digitale analyses, door toenemende point-of-care-testing en door zelfmetingen neemt haast exponentieel toe. Het werk als klinisch chemicus/specialist laboratoriumgeneeskunde, analoog aan de werkzaamheden van de arts-microbioloog en patholoog, groeit daardoor in snel tempo naar een meer adviserende en voorspellende rol.

Wat zijn de effecten hiervan op de organisatie, de bedrijfsvoering en de informatisering?
De geschetste ontwikkelingen leiden tot andere strategische keuzes en verandering in de (ICT) bedrijfsvoering op het gebied van het primaire proces van order- en uitslagenstromen (Laboratorium Informatie Systeem) maar ook secundaire laboratoriumprocessen (ERP, HRM).

Bij de aanpassing of vervanging van het Laboratorium Informatie Systeem komt de grote flexibiliteit van moderne laboratoriuminformatiesystemen om de hoek kijken. Dit stelt het laboratorium in staat om het Laboratorium Informatie Systeem geheel naar eigen inzicht in te richten. Die vrijheid heeft een keerzijde. Bij de inrichting van het LIS moeten beslissingen worden genomen waarvan de reikwijdte voor nieuwe gebruikers moeilijk is te overzien. Deze beslissingen zijn wel van invloed op de mogelijkheden en functionaliteit van het systeem in de toekomst. Soortgelijke implementatie-kwesties spelen bij de inrichting van gefuseerde of verzelfstandigde ‘eigen’ ERP en HRM-systemen.

Onze ervaring leert dat de implementatie van nieuwe of aangepaste ICT-laboratoriumsystemen het beste als een veranderkundig project kan worden aangepakt. Naast de aandacht voor gebruikersacceptatie spelen ook diverse technische zaken. Er is speciale aandacht nodig voor koppelingen, conversie/migratie en testen (ISO-normering). In de nieuwe organisatie en na de livegang kan ook het belang van een aangepast functioneel en technisch beheer niet genoeg worden benadrukt.

Onze diensten voor medische laboratoria
Onze dienstverlening voor de medische laboratoria heeft betrekking op zowel klinische chemie, microbiologie als pathologie.

D&A adviseert over de digitale strategie voor laboratoria, denk hierbij aan labautomatisering, integratie en inrichting van een laboratorium informatiesysteem (LIS), integratie tussen het LIS en het EPD-systeem van de klanten van het laboratorium, informatiesysteem voor pathologie en digitaal beeldmanagement voor pathologie. Daarnaast adviseren we over het inrichten van de informatiefunctie, IT-infrastructuur en beheer. In ons advies kunnen we bogen op diepgaande kennis van de processen in de laboratoria, LIS en EPD, integratie van ICT-systemen in de zorg en ervaring met de inrichting van ICT-organisaties.

D&A stopt niet bij adviseren, maar ondersteunt de organisatie desgewenst van A tot Z bij de uitvoering van een plan of project. We hebben ervaring met de selectie van laboratorium informatiesystemen en beeldmanagement systemen, hebben meerdere implementaties begeleid. We weten wat het betekent om een systeem te beheren en te optimaliseren en kunnen u hierbij versterken.