U bent hier

Laboratoriuminformatisering

De wereld van ICT en automatisering van medische laboratoria wordt op dit moment flink opgeschud. Bij de fusie en integratie van laboratoria ontstaan er vraagstukken op het gebied van verregaande automatisering van de labstraten, integratie en harmonisatie van laboratorium informatiesystemen. Van buiten de organisatie worden de laboratoria geconfronteerd met uitdagingen op gebied van integratie met meerdere EPD’s en gegevensuitwisseling in een bredere regio. Uiteraard denken de laboratoria in deze tijd na over digitale informatie en diensten voor patiënten. Optimalisatie van de logistieke en administratieve processen is een volgende stap in de digitalisering van uw laboratorium.

Welke uitdaging komen waarschijnlijk binnenkort op uw pad?

  • Een modern Laboratorium Informatie Systeem (LIS) is flexibel. Dit stelt het laboratorium in staat om het LIS geheel naar eigen inzicht in te richten. Deze vrijheid heeft echter ook een keerzijde. Bij de inrichting van het LIS moeten beslissingen worden genomen, waarvan de reikwijdte voor nieuwe gebruikers niet altijd voldoende mat wordt overzien. Deze beslissingen zijn echter wel van invloed op de mogelijkheden en functionaliteit van het systeem nu, en in de toekomst.
  • Ondanks dat laboratoria al verregaand zijn geautomatiseerd, zien wij mogelijkheden voor het verder optimaliseren en digitaliseren van administratieve en logistieke processen, bijvoorbeeld  in het verwerken van aanvragen of bij het  inrichten en testen van nieuwe bepalingen. Deze verdere automatisering, gekoppeld aan efficiency verhoging, is gezien de toenemende prijsdruk voor veel laboratoria noodzakelijk om rendabel te kunnen blijven.
  • Uitwisseling van gegevens met zorgpartners in en buiten de regio wordt vaker gevraagd en op onderdelen afgedwongen.
  • Door de toenemende digitalisering komt er steeds meer data beschikbaar. Uit deze data kunnen waardevolle inzichten worden gegenereerd ten behoeve van de verbetering van de bedrijfsvoering, capaciteitsmanagement en kwaliteit van zorg.

Wat kan D&A voor u betekenen in de digitale wereld van de laboratoria?

De dienstverlening van D&A voor de medische laboratoria heeft betrekking op zowel klinische chemie, microbiologie als pathologie.

Onze LIS experts adviseren u bij het maken van de juiste keuzes en begeleiden tevens bij de conversie/migratie, het testen (ISO-normering) en het inrichten van functioneel en technisch beheer. Door vergrijzing en schaarste in de laboratoriumwereld is het steeds moeilijker om een goed opgeleid team  van LIS- specialisten aan te trekken en te behouden. D&A heeft deze deskundigheid in huis en helpt u graag uw LIS implementatie of upgrade in goede banen te leiden. We doen dit met een enthousiast team van ervaren projectleiders, LIS beheerders en koppeling specialisten. Deze professionals helpen laboratoria en hun zorgpartners ook met het inrichten van een infrastructuur en processen voor digitale gegevensuitwisseling. We hebben daarbij oog voor de governance en essentiële succesfactoren voor een duurzame samenwerking.

Wij analyseren uw (administratieve) proces en bekijken met u welke taken en deelprocessen met behulp van Robotic Process Automation (RPA) kunnen worden geautomatiseerd. Zo kunt u besparen op de inzet van personeel en worden medewerkers ontlast van repetitieve taken. 

Onze data & analytics professionals kunnen u ondersteunen bij het articuleren van uw informatie-vraag, de vertaalslag naar de benodigde data, verbeteren van datakwaliteit en het op een hoger plan brengen van uw data- en analytics processen en organisatie.