U bent hier

Onze Visie

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met gezondheidsproblemen. We vertrouwen erop dat er dan tijdig kwalitatief goede zorg beschikbaar is. Kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg staan echter steeds meer onder druk door vergrijzing, de toename van chronisch zieken en personeelstekorten. Fundamentele veranderingen in de gezondheidszorg zijn noodzakelijk om een zorginfarct af te wenden.

DE UITDAGING
Een groeiend tekort aan personeel en oplopende kosten…

Nederland vergrijst. Eén op de vier Nederlanders zal in 2050 ouder zijn dan 65 jaar en een flink deel zelfs ouder dan 85 jaar. Een grotere zorgvraag en oplopende kosten zijn het logische gevolg. Extra complicerend is het dat we tegelijkertijd te maken hebben met een groeiend personeelstekort. Als er niets verandert is er in 2031 een tekort van 135.000 zorgprofessionals*.

… en technologie die steeds hogere eisen stelt
Technologie speelt een steeds grotere rol in de zorg. En die technologie wordt steeds complexer. Dat betekent dat ook de eisen aan implementatie, beheer en beveiliging steeds hoger worden. Voor een individuele zorginstelling is vrijwel niet meer aan die eisen te voldoen. En daarmee ligt er ook een personele uitdaging op ICT-vlak want ICT-professionals zijn al net zo schaars als zorgprofessionals.

Digitalisering helpt
Technologische ontwikkelingen zullen nooit een complete oplossing vormen voor de uitdagingen waar de zorg mee kampt –maar ze bieden wel kansen om de zorg niet alleen kwalitatief beter te maken, maar ook betaalbaar en toegankelijk te houden. Verdere digitalisering van de zorg biedt meer dan ooit kansen voor productiviteitsverhoging en werklastvermindering van zorgprofessionals: door optimale ondersteuning van mobiel werken, door robotiseren van administratieve taken, door reductie van het aantal fysieke contacten en door monitoren en begeleiden op afstand. Digitalisering biedt ook kansen voor kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld door het faciliteren van netwerkzorg, tijdige gegevensdeling tussen zorgverleners, beslisondersteuning en slim gebruik van inzichten uit data.

DIGITALE TRANSFORMATIE IN GOLVEN
Drie golven van ontwikkeling

We onderscheiden drie opeenvolgende golven in de digitalisering van de zorg. De eerste golf betreft de digitalisering van de zorgprocessen binnen een instelling of zorggroep. Hierin zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet met de ontwikkelingvanslimme processengeborgd in EPD’s en ECD’s. Hier valt nog winst te behalen door gebruikers beter op te leiden, de systemen te optimaliseren en de registratielast voor de zorgprofessionals te verminderen. Daarnaast maakt de zorg nog weinig gebruik van de grote hoeveelheid data, en in potentie dus ook inzichten, die in deze systemen besloten ligt.

Momenteel bevinden we ons midden in de tweede digitaliseringsgolf van delen en samenwerken. Deze golft richt zich op het delen van informatie en samenwerken tussen zorgverleners onderling. Digitale gegevensuitwisseling is hierbij noodzakelijk, maar niet genoeg.

Met digitale zorg wordt ook de derde digitaliseringsgolf inmiddels breed uitgerold. Deze golf kenmerkt zich door een groeiend aanbod van digitale zorgdiensten, nieuwe aanbieders in de markt en een toenemend gebruik van data en analytics. Deze ontwikkelingen gaan hand in hand. Door betere inzet van data analyse begrijpen we steeds beter welke patiënten welke specifieke zorg nodig hebben en door continu monitoren kunnen we bepalen wanneer patiënten zorg nodig hebben.
Evenals de eerdere golven is ook deze derde digitaliseringsgolf disruptief. De traditionele modellen van zorgverlening veranderen ingrijpend, nieuwe (technologie) aanbieders betreden de markt en nemen een deel van de zorg over.
D&A is ervan overtuigd dat de drie golven van ‘slimme processen, ‘delen en samenwerken’ en ‘digitale zorg’ niet op zichzelf kunnen staan. Elke innovatiegolf heeft behoefte aan inzichten uit data, aan digitaal verandervermogen en aan een betrouwbare ICT-functie. Met deze drie ondersteunende thema’s komen innovaties pas goed op gang.

Allereerst is er het thema data gestuurd organiseren. Steeds vaker maken zorginstellingen gebruik van data om inzicht te krijgen in de performance en uitkomsten van bedrijfs-en zorgprocessen. Pas als we goed weten waar knelpunten zitten kunnen we gericht verbeteren. Tevens kunnen we op basis van inzichten uit het verleden voorspellingen doen, bijvoorbeeld over het risico op sepsis. Hiermee kunnen we complicaties voorkomen.

Naast data gestuurd verbeteren en organiseren op basis van feitelijke inzichten, kunnen we bovenstaande innovaties pas realiseren als we veel aandacht besteden aan de weg van verandering. Zorgverlenende organisaties kunnen zich niet zomaar mee laten voeren op de golven.

Heeft u belangstelling om na deze korte introductie verder te lezen, download dan hier ons visiedocument.