U bent hier

Robotic Process Automation

Zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, kennen vaak wel honderden systemen. Deze systemen zijn enerzijds voor het primaire (zorg)proces, maar anderzijds zijn veel van de systemen gericht op de algehele bedrijfsvoering van de organisatie. Al deze systemen zijn noodzakelijk om als zorginstelling de cruciale rol in de maatschappij succesvol te vervullen. Toch brengen veel systemen die naast elkaar draaien het gevaar met zich mee dat de onderlinge communicatie tússen systemen moeilijk in te kleden is. Dat is waar Robotic Process Automation, kortweg RPA haar meerwaarde toont.

Zo richt RPA zich bijvoorbeeld op het overnemen van handmatig werk van medewerkers. Want u kent het waarschijnlijk wel: in systeem A staat informatie die linea recta overgenomen moet worden in systeem B. U heeft als optie om de systemen technisch aan elkaar te koppelen, ook meer dan twee, maar dit is kostbaar en kent vaak een lange doorlooptijd. Een andere optie is om met RPA de menselijke handeling die er nu nodig is om informatie van systeem A naar B over te zetten te vervangen door een bot.

Dat is wat RPA doet: alle informatie die exact, zonder nadenken, van het ene naar het andere systeem moet worden overgebracht, overnemen met een bot.

En dat is nog maar een beginpunt; RPA is meer dan alleen informatie overbrengen. RPA biedt u namelijk ook inzicht in het werkelijk functioneren van uw systemen. Dat inzicht geeft u een juist beeld waar koppelingen eventueel wél mogelijk zijn, waar u efficiënter kunt werken met de juiste functionaliteiten en hoe processen als geheel beter, nauwkeuriger, eenduidiger en vaak sneller kunnen verlopen.

De toegevoegde waarde van RPA

Het is in de meeste gevallen geen wenselijke situatie dat medewerkers informatie moeten overnemen van het ene naar het andere systeem. De toegevoegde waarde van de handeling is beperkt en tijdsintensief. Het mooie van RPA is dat de bot die de menselijke handeling vervangt het werk niet alleen overneemt, maar ook veel sneller kan uitvoeren. Bovendien kan een bot ook 24 uur per dag actief zijn, als dat nodig is. In tegenstelling tot het technisch koppelen van meerdere systemen, is een bot eenvoudig te implementeren en kan het eenvoudige administratieve processen efficiënt overnemen.

Het personeel kan op haar beurt met die tijdsbesparing en professionalisering met meer werkplezier werken aan andere taken, niet in de minste plaats de patiëntenzorg. Wij zien dat met het inzetten op de juiste processen personeel wordt vrijgemaakt voor meer essentiële werkzaamheden. RPA dient echt als stimulans voor de digitale evolutie van uw organisatie, een evolutie die gericht is op inzicht in uw processen, het creëren van eenduidigheid, tijdsbesparing, kostenreductie, medewerkerstevredenheid, een optimale patiëntbeleving en minder fouten. Dát is wat RPA u biedt en waarom het ook uw organisatie verder kan helpen.

De D&A aanpak

D&A neemt daarom organisaties vanaf het begin bij de hand door een zorgvuldige route te volgen voor de implementatie van RPA. We leggen daarbij de nadruk op kleinschalig beginnen, maar met een mooie, grootschaligere toekomstvisie in het vizier. Kleinschalig beginnen zorgt ervoor dat u op een laagdrempelige manier ervaart hoe het toepassen van RPA werkt en wat dit met zich meebrengt. U zult verbaasd staan over het ‘wow’-effect van RPA bij uw medewerkers; zij hebben nu immers ‘first-hand’ het positieve verschil van RPA ervaren.

Na het succesvol doorlopen van de eerste drie stappen van uw reis is het tijd om een gedegen strategie te bepalen voor RPA binnen uw organisatie. Na het bepalen van een strategie voor RPA in uw organisatie en een succesvolle inbedding bent u beland bij de laatste bestemming van uw reis, maar daarmee is de reis niet ten einde. In deze laatste fase richt u zich op het continu verbeteren en verder integreren van RPA in uw organisatie en de bedrijfscultuur; een stap die wat ons betreft niet lang genoeg kan duren; immers, u wilt als organisatie alsmaar vooruitlopen en continu processen verbeteren. Wij denken daarin graag met u mee.

Meer weten over RPA?

Download het whitepaper "Software robots als versneller van innovatie"