U bent hier

Samen op weg naar digitale zorg

Kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg nu en in de toekomst staat hoog op de strategische agenda van zorgorganisaties en de overheid. Digitalisering van zorg helpt bij het behalen van deze strategische doelstelling en kan zorg makkelijker maken voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Het uitzetten van een digitale koers vraagt om een duidelijke visie, heldere strategische keuzes en prioriteiten, en actieve sturing op de uitvoering daarvan.

D&A helpt organisaties met het maken van de juiste keuzes. Want ben je als organisatie wel toe aan de digitale transformatie? En wat komt er kijken bij het veranderproces waar een organisatie doorheen moet? BeterDichtbij levert een dienst voor eenvoudig en veilig contact tussen zorgverleners en patiënten.

 

Op weg naar een digitale polikliniek: aanpak D&A en BeterDichtbij

D&A en BeterDichtbij hebben samen een aanpak ontwikkeld die zorginstellingen in een kort tijdsbestek laat nadenken over digitaal werken. De aanpak geeft inzicht de prioriteiten en oplossingen en maakt een instelling klaar voor een succesvolle realisatie van digitaal werken op de polikliniek. Met volle agenda’s op de poli en alle ontwikkelingen die momenteel spelen, kan het een uitdaging zijn om samen te werken aan de ambities rond digitaal contact. Daarom kiezen we voor een kort en bondig traject van 6 tot 8 weken om de stand van zaken in kaart te brengen, om met de sleutelpersonen uit de polikliniek passende doelen te stellen en om acties vast te stellen die de doelen kunnen realiseren. Het eindresultaat dat wordt opgeleverd door D&A en BeterDichtbij is een breed gedragen kickstart met concrete stappen om de inzet van digitaal contact te vergroten.  

Kijk hier naar een presentatie over onze aanpak.

 

Blog BeterDichtbij projectleider Roos de Groot

Roos de Groot, projectleider BeterDichtbij, heeft een interessante blog geschreven over de 5 belangrijke veranderkundige thema's in de digitale zorg aanpak die BeterDichtbij en D&A medical group hebben ontwikkeld: Alvast een spoiler: het volgende is belangrijk:

1 Betrek de juiste personen
2 Deel inspirerende voorbeelden
3 Voeg iets toe, maak het niet extra
4 Maak samen een concreet plan
5 Laat zien wat er – niet meer – gebeurt

Wil je de gehele blog lezen zoals deze is gepubliceerd in ICT & Health, kan dat hier.

 

Meer lezen over de Beterdichtbij oplossing?

Interessante informatie over de BeterDichtbij oplossing staat in het whitepaper van BeterDichtbij wat hier is aan te vragen.

 

Terugkijken webinar

D&A en BeterDichtbij hebben op 24 juni jl. een webinar georganiseerd over dit onderwerp. Dit webinar is hier terug te kijken: Terugkijken Webinar

Hoe nu verder?

Bent u geïnteresseerd in meer informatie? U kunt informatie aanvragen via onderstaand formulier of door contact te zoeken met Petra Duin.