U bent hier

VIPP

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) is een subsidieregeling en implementatieprogramma die ervoor moet zorgen dat zorginstellingen en huisartsen op een gestandaardiseerde en veilige manier medische informatie digitaal kunnen uitwisselen met patiënten via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en tussen instellingen onderling. VWS heeft voor verschillende sectoren VIPP-programma’s ingericht, bijvoorbeeld voor de ziekenhuizen, GGZ, huisartsen en langdurige zorg. VIPP sluit aan op bestaande landelijke standaarden voor het uitwisselen van informatie tussen zorgverlener en patiënt (Medmij) en het uitwisselen van gegevens tussen instellingen. Het programma maakt het mogelijk dat zorginstellingen die meedoen extra stappen kunnen zetten om deze standaarden de komende jaren daadwerkelijk te implementeren.

Wat kan D&A betekenen bij de ontwikkeling en uitvoering van een VIPP programma?

D&A stond mede aan de basis van en vervulde een inhoudelijke rol in de ontwikkeling van de programma’s Registratie aan de Bron, VIPP, MedMij en Medicatieoverdracht. We zijn actief binnen de organisaties die de uitvoering van deze programma’s begeleiden (Nictiz, VZVZ en brancheorganisaties, zoals de Nederlandse GGZ). Daarnaast adviseren en begeleiden we zorginstellingen bij het implementeren van de regelingen en het realiseren van de daarbij behorende doelen. Enkele voorbeelden van onze betrokkenheid:

 • D&A heeft vanuit de Nederlandse GGZ (voorheen GGZ Nederland) meegewerkt aan het vorm geven van de VIPP GGZ regeling en het inrichten van het programmamanagement voor deze regeling.
 • Momenteel voert D&A namens de Nederlandse GGZ het programmamanagement van de VIPP GGZ regeling.
 • D&A heeft de kostenmodellen voor VIPP 1, VIPP 2, VIPP 5 en VIPP GGZ opgesteld die de basis zijn geweest voor de verdeling van de subsidiegelden voor deze regelingen.
 • Vanaf de start van het VIPP-programma voor ziekenhuizen heeft D&A bij de NVZ opdrachten uitgevoerd op de gebieden audithandboek, nulmetingen en monitoringmethodieken, modelprocedures en convenant voor elektronisch voorschrijven vanuit ziekenhuizen.
 • D&A voert/voerde de projectleiding bij:
  • Ziekenhuizen voor VIPP-1 en VIPP-5,
  • ggz-instellingen voor VIPP GGZ,
  • het proeftuinproject voor e-Overdracht (VIPP InZicht).

D&A is tevens nauw betrokken bij belangrijke ondersteunende programma’s omtrent gegevensuitwisseling in de zorg:

 • Consultants van D&A participeren in het programmateam Medicatieoverdracht van Nictiz.
 • D&A voert het programmamanagement bij VZVZ voor de implementatie van de informatiestandaarden MP9, Lab2Zorg en ICA.
 • D&A heeft de coördinatie van de implementatie activiteiten van MedMij verzorgd.


Wat kan D&A betekenen voor uw zorginstelling?

Bent u op zoek naar een partij die u in de complexe wereld van gegevensuitwisseling en VIPP-subsidieregelingen ontzorgt en samen met u de doelen realiseert? Wij kennen de regelingen, de werkprocessen en uitdagingen van de zorginstellingen en de IT-oplossingen daarbinnen als onze broekzak. We weten alles van het MedMij afsprakenstelsel, de diverse standaarden voor gegevensuitwisseling en het Landelijk SchakelPunt. Wij kennen de mogelijkheden én de valkuilen en zijn in staat u op soepele wijze door het proces te loodsen zodat u tijdig de doelstellingen behaald. En meer dan dat, we dagen u uit om met behulp van de VIPP-programma’s uw eigen doelstellingen te realiseren om het delen van medische gegevens met uw patiënten/cliënten, hun mantelzorgers en uw zorgpartners op een hoger plan te brengen.

Klik hier verder als u meer wilt weten hoe wij als D&A u en uw zorginstelling kunnen ondersteunen bij: