U bent hier

Blogs

Door: Tamara Moll
oktober 2021 - Gegevensuitwisseling in de zorg is actueel en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Op landelijk niveau lopen er verschillende programma’s, allemaal met als doel een specifieke gegevensuitwisseling in de zorg te realiseren.
Door: Martijn van der Avoort
Oktober 2021 - Dat gegevensuitwisseling in de zorg volop in de belangstelling staat mag duidelijk zijn. Het ministerie van VWS, VZVZ, Nictiz en natuurlijk ook de vele betrokken koepels en leveranciers publiceren wekelijks over dit onderwerp.
RPA is een logische, volgende ontwikkeling voor zorgorganisaties om verder processen te optimaliseren. Na de implementaties van een EPD/ECD, ERP en roostersysteem zijn er nog steeds processen en taken die onnodig administratieve last met zich meebrengen.
De digitalisering van onze maatschappij gaat hard, een modernisering die zijn weerga niet kent. Het is een ontwikkeling die vrijwel alle disciplines van het maatschappelijke stelsel raakt, zo ook de zorg.
Door: Martijn van der Avoort
De roep om beter, sneller en meer gegevens met elkaar uit te wisselen is duidelijk hoorbaar. Niet alleen tussen zorginstellingen onderling, maar ook met de patiënt. Ook de overheid probeert deze ontwikkeling te stimuleren met diverse regelingen en programma's.
U kent het wel, volle goede moed begonnen aan een innovatief data of analytics project. Iedereen enthousiast gestart, het project gedraaid met de gebruikelijke hobbels maar deze zijn netjes gladgestreken en ook de lancering was een groot succes.
Door: Tamara Moll
De vraag naar betrouwbare inzichten en analyses op basis van data neemt toe. Vaak weten gebruikers wel te benoemen wat zij nodig hebben, maar toch lukt het lang niet altijd om dit te leveren en de inzichten die daadwerkelijk uit de data gehaald worden zijn beperkt. Of u start met een innovatief p
U gaat een nieuw EPD implementeren. Of u gaat over van een oudere versie van HiX naar een nieuwe versie. Dit heeft ook gevolgen voor uw Data & Analytics-activiteiten die op uw huidige EPD plaats vinden.
Oké, het is een cliché maar wat een bijzonder jaar was 2020! Van “business as usual” naar een totaal andere wereld zowel binnen als buiten de zorg.
Door: Tamara Moll
Vaak zijn er in zorginstellingen een groot aantal rapportages en dashboards beschikbaar voor de medewerkers. Maar, het gebruik hiervan is laag. Oorzaken hiervan zijn dat de rapportages en dashboards niet voldoen aan de informatiebehoefte van de gebruikers en dat ze de cijfers niet herkennen.

Pagina's