U bent hier

ChipSoft HiX 6.2; wat zijn de gevolgen voor uw BI-omgeving?

U gaat een nieuw EPD implementeren. Of u gaat over van een oudere versie van HiX naar een nieuwe versie. Dit heeft ook gevolgen voor uw Data & Analytics-activiteiten die op uw huidige EPD plaats vinden. Het is daarom goed om tijdig na te denken over welke gevolgen de EPD-wijzigingen hebben voor uw BI-omgeving, zodat ook op dit gebied de benodigde wijzigingen tijdig doorgevoerd kunnen worden. Zo blijven bij live-gang van het nieuwe EPD de belangrijkste informatieproducten functioneren en bent u niet stuurloos.

Bij de overgang naar een nieuwe versie van HiX, zoals versie 6.2 zijn er verschillende uitgangsscenario’s voor uw BI omgeving:

  1. Uw organisatie maakt al gebruik van het HiX Datawarehouse 2.0.
  2. Uw organisatie maakt nog gebruik van de voorganger, CS-DWH 1.0.
  3. Uw organisatie maakt momenteel geen gebruik van HiX Datawarehouse.

Ik loop kort deze drie scenario’s langs:

1. Uw organisatie maakt al gebruik van het HiX Datawarehouse 2.0

Het meest eenvoudige scenario van de bovengenoemde drie. Als uw organisatie al gebruik maakt van HiX Datawarehouse 2.0, dan is de overgang naar 6.2 niets meer dan een upgrade. U bent al bekend met het beheer en de inhoud, maar krijgt met deze upgrade nu de nieuwste versie. Dit houdt in dat tijdens implementatie de bestaande overzichten getest en gevalideerd dienen te worden, zodat deze na livegang blijven functioneren.

Speciale aandacht gaat echter uit naar nieuwe functionaliteit zoals nieuwe Information Marts, kubussen en rapportages. Plan hiervoor tijd en capaciteit om deze nieuwe onderdelen te valideren en een plaats te geven binnen de organisatie. Dat betekent ook kritisch kijken naar vergelijkbare producten die tot dan in eigen beheer waren. Overgang naar 6.2 daarom is een goed moment om ook het gebruik van HiX Datawarehouse 2.0 daar waar mogelijk breder in te zetten.

2. Uw organisatie maakt nog gebruik van de voorganger, CS-DWH 1.0

In dit scenario staat u voor de keus: HiX Datawarehouse 2.0 of toch een alternatief zoeken? Versie 1.0 is aan het einde van de levensduur en wordt zeer beperkt of niet meer ondersteund. Begin daarom vroegtijdig met een analyse van alle informatieproducten, aanleveringen en ad hoc queries die nog gebruik maken van CS-DWH 1.0. Hier zal een alternatief voor gezocht moeten worden, omdat deze gegevens straks niet meer bijgewerkt worden.

Migreren van CS-DWH 1.0 naar HiX Datawarehouse 2.0 is een grote stap. Feitelijk is het geen migratie maar een nieuwe implementatie, omdat dit datawarehouse compleet opnieuw is opgebouwd. Heeft u de keuze voor Datawarehouse 2.0 al gemaakt, dan is het aan te bevelen om de implementatie breed uit te voeren, zodat er binnen uw organisatie maximaal gebruik gemaakt kan worden van beschikbare informatieproducten.

Er zijn een aantal alternatieven beschikbaar. Er is hiervoor geen generiek advies te geven, omdat iedere situatie en organisatie anders is. Hoeveel BI capaciteit heeft u beschikbaar? Welke informatievragen zijn er binnen uw organisatie? Welke applicaties wilt u naast HiX ontsluiten in een datawarehouse? Vragen die allemaal meespelen bij de keuze. Wij adviseren in dit scenario goed advies in te winnen voor wat in uw situatie de meest geschikte oplossing is en hier uw BI roadmap op te baseren.

3. Uw organisatie maakt momenteel geen gebruik van HiX Datawarehouse

In dit scenario staat u ook voor een keus: wel of niet alsnog gebruik gaan maken van het HiX Datawarehouse. Hoe maakt u deze keuze? Door met uw BI specialisten te kijken naar wat het HiX Datawarehouse binnen uw organisatie kan betekenen. Immers: wat via standaardoverzichten goed inzichtelijk gemaakt kan worden, hoeft niet meer in eigen beheer gemaakt en onderhouden te worden. Dat levert tijd op die aan andere informatieproducten besteed kan worden.

Wel HiX Datawarehouse. De keuze is gemaakt: uw organisatie gaat met de nieuwe HiX-versie ook gebruik maken van het HiX Datawarehouse. Ons advies: werk een BI architectuur uit voor uw organisatie waarin het HiX Datawarehouse een plaats heeft. Stel een BI catalogus op waarin staat welke overzichten er beschikbaar zijn via HiX en via het eigen BI portaal. Voorkom dat gebruikers moeten zoeken naar de juiste overzichten, of dat standaardoverzichten alsnog in eigen beheer gemaakt worden, waardoor er verschillende versies naast elkaar staan.

Geen HiX Datawarehouse. Wel naar een nieuwe versie van HiX, maar dan zonder HiX Datawarehouse? Ook dat kan. Als er een maatwerk-datawarehouse in gebruik is, maak dan tijdig de verschillen tussen de HiX versies inzichtelijk, en pas de BI producten er op aan. Neem de tijd voor validatie per datamart en rapportageset, samen met gebruikers. Wordt er gebruik gemaakt van een extern BI product, informeer tijdig uw BI leverancier dat er een migratie gepland is, zodat het product hierop aangepast kan worden. De gekozen aanpak en verwachte doorlooptijd is afhankelijk van de complexiteit van de BI omgeving.

Conclusie: Bij een implementatie of een upgrade van ChipSoft HiX is het belangrijk om tijdig uw BI koers uit te zetten. De praktijk leert dat bouwen en valideren van informatieproducten meer tijd kost dan verwacht. Uiteraard helpen wij u graag. Neem vrijblijvend contact op om samen te kijken hoe uw BI migratie snel en goed kan verlopen.