U bent hier

D&A helpt bij grip op VIPP

De recent gepubliceerde VIPP GGZ regeling geeft een impuls aan de eigen regie van de patiënt, de uitwisseling van gegevens tussen patiënt en professional, het vergroten van de medicatieveiligheid en het gebruik van eHealth.

Behandelaren en administratief medewerkers in de ggz gaan gegevens gestructureerd vastleggen, waardoor er één eenduidige taal gesproken wordt, uitwisseling tussen professionals en met de patiënt makkelijker wordt en administratieve lasten op termijn worden verminderd. Maar nog belangrijker: de patiënt krijgt meer regie over zijn behandeling en zorg. Daarnaast worden recepten elektronisch verstuurd en medicatie door de behandelaar geverifieerd voordat deze nieuwe voorschrijft waardoor de medicatieveiligheid stijgt. Patiënt en behandelaar gaan meer aan de slag met eHealth wat een bijdrage aan reductie van de wachttijden in de ggz beoogt.

Om de doelen te behalen zijn er verschillende uitdagingen die elk een eigen aanpak vragen: procesaanpassingen, aanpassingen in de software, maar ook verandering in de werkwijze van de behandelaar en de interactie met de patiënten/cliënten.

Wij zien VIPP GGZ als een verandertraject dat veel kansen biedt voor zowel patiënten als uw ggz-instelling. Daarom ondersteunen wij u graag bij het realiseren van de doelen. Hoe? Lees ons whitepaper.