U bent hier

Data governance, wat is dat eigenlijk?

Auteur: Tamara Moll

De vraag naar betrouwbare inzichten en analyses op basis van data neemt toe. Vaak weten gebruikers wel te benoemen wat zij nodig hebben, maar toch lukt het lang niet altijd om dit te leveren en de inzichten die daadwerkelijk uit de data gehaald worden zijn beperkt. Of u start met een innovatief project, bijvoorbeeld de implementatie van een nieuw model om heropnames te voorspellen, maar uiteindelijk lukt het niet om het verder op te schalen. Hoe zorgt u ervoor dat dit wel lukt? Door de data, de processen en verantwoordelijkheden op orde te brengen. Dit bereikt u door de data governance goed in te richten. Maar wat is dat eigenlijk, data governance?  

Een definitie van data governance:

Data governance omvat het hele gebied van het op de juiste manier verzamelen en managen van alles wat met data te maken heeft. Dit begint bij de basis van het borgen van kwaliteit door het vastleggen en werken volgens vaststaande procedures tot aan het in lijn brengen van de data-strategie met de strategie van de organisatie.  

Deze definitie laat zien dat data goverance meerdere onderdelen van de organisatie raakt. Het gaat over afspraken rond het vastleggen en gebruiken van data, verantwoordelijkheden en processen.  

Voor de manier waarop de data governance in de organisatie wordt ingericht en welk doel het heeft, is het van belang dat het past bij de strategie die de organisatie heeft. Wat wil de organisatie de komende jaren op het gebied van data bereiken? Als dit duidelijk is kunnen er processen worden afgesproken en verantwoordelijkheden verdeeld worden om invulling te geven aan de doelen. Maak onder andere afspraken over wie verantwoordelijk is voor de data, wie is de eigenaar, waar worden definities vastgelegd, hoe kunnen deze gewijzigd worden, hoe wordt er mee omgegaan als er nieuwe data items gecreëerd worden, hoe wordt de data gevalideerd, etc. Begin klein, met een specifiek project of afdeling. Bijvoorbeeld de implementatie van het model om heropnames te voorspellen of het ontwikkelen van een nieuw dashboard.  

Data governance is het fundament voor goede en duurzame inzichten en zorgt ervoor dat u ‘in control’ bent over uw data. Daarnaast zorgt het ervoor dat ook nieuwe projecten een plek krijgen om te landen, van waaruit er verder opgeschaald kan worden. Maar hoe wordt dit nu bereikt? Het data goverance framework (gebaseerd op het data governance framework van Data Governance Institute) biedt hier een handige kapstok voor.  

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Dit framework laat zien dat een goede inrichting van de data governance in de organisatie veel aspecten bevat.  Laat u hierdoor vooral niet afschrikken. Zoals gezegd, begin klein en aan de hand van een case uit uw dagelijkse praktijk.  Heeft u het framework een aantal keren gevuld dan maakt u het steeds eenvoudiger een standaard het onderdeel van uw data en analytics projecten en komt u steeds meer ”in-control”. Meer weten?  Neem vrijblijvend contact met mij op om samen te kijken hoe data governance binnen uw organisatie nog beter in te richten is.