U bent hier

De waarde van data in de zorg - hoofdthema HIMSS18

Op de recente HIMSS 2018 waren de belangrijke thema’s met name data analytics en data intelligence. Deze thema’s zijn uitvoerig aan bod gekomen gedurende de (mede) door D&A georganiseerde partnersessie voor de Nederlandse delegatie. Ook stonden de volgende onderwerpen centraal in de D&A beurstour langs een aantal toonaangevende leveranciers:

 • In samenspraak tussen arts en patiënt beslissen over vervolgstappen voor onderzoek en behandeling.
  Vital Health lichtte toe hoe een succesvolle implementatie van Value Based Healthcare in een ziekenhuis begint met het structureel meten van uitkomsten. Vital Health toonde haar oplossing voor uitkomstenmetingen inclusief Shared Decision Making functionaliteit. Dit wordt in een groot aantal zorginstellingen in de wereld al ingezet, volledig geïntegreerd met het EPD.

 • De inzet van kunstmatige intelligentie bij het stellen van een diagnose door de arts.
  Torbjörn Kronander, CEO van Sectra ging gedurende de partnersessie uitvoering in op zijn visie op kunstmatige intelligentie. Tijdens de beurstour liet Sectra een aantal voorbeelden zien voor het gebruik van kunstmatige intelligence in beelddiagnostiek voor radiologie en pathologie. 


 • Het (her)gebruik van data om betere (kwaliteit) zorg te leveren en voorspellingen te doen. 
  Taylor Pressler van d-Wise had gedurende de partnersessie een indrukwekkende presentatie met voorbeelden over Predictive Analytics en hoe deze data ingezet kan worden voor betere zorg.


  Philips vertelde over het jonge Intellispace Enterprise platform waarmee ze door ‘adaptive intelligence’ kunstmatige intelligentie en andere kennis inzetten voor een gezondere levensstijl evenals betere en goedkopere zorg.


  SAS liet zien hoe je uit data waarde kan creëren die helpt bij het nemen van de juiste beslissingen. Ze zijn actief met Advanced Analytics door toepassing van machine learning, deep learning, kunstmatige intelligentie en cognitieve computing. Deze technologieën worden ingezet voor het mogelijk maken van gepersonaliseerde zorg, onderzoek, e-Health, Value Based Healthcare en Clinical Decision Support.

 • Digitale ondersteuning bij het nemen van beslissingen door de arts of andere zorgverleners.  
  Naast SAS liet Epic mooie toepassingen zien van cognitief computing en machine learning zoals zij die hebben ingebed in het systeem.

 • Uitwisseling van data tussen zorgaanbieders
  Informatie-uitwisseling is natuurlijk van groot belang om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van een patiënt. Dit neemt alleen maar toe naarmate de zorg complexer wordt, de mogelijkheden groter en centralisering van complexe zorg toeneemt. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. 
  ChipSoft lichtte hun oplossing Zorgplatform toe en Forcare hun XDS-oplossing. Beide systemen maken samenwerking tussen zorgverleners in de keten mogelijk door veilige uitwisseling van gegevens. Ook biedt dit mogelijkheden om patiëntdata te ontsluiten uit verschillende bronnen. Gedurende de partnersessie is tenslotte de governance en het beheer van GUTZ, de digitale (XDS)-snelweg in de regio Eindhoven, toegelicht door Marja Snoeijen van D&A.


Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich nu tot de zorginformatiesystemen die al gebruikt worden in de ziekenhuizen? Want veel zorginstellingen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan betere informatievoorziening en procesondersteuning, door bijvoorbeeld een integraal EPD en een beeldmanagementsysteem te implementeren. Dit zijn grote en belangrijke eerste stappen. Ook patiënten genereren steeds meer zelf data via medical devices en sensortechnologie. Al deze systemen bevatten een enorme hoeveelheid aan potentieel rijke gezondheidsdata. Maar hoe benut je nu slim de rijkdom van al deze gegevens en zet je deze in voor betere zorg voor de patiënt? 

Dit is een compleet nieuwe wereld en een ongelooflijk complex vakgebied waar een heldere strategie noodzakelijk is om de juiste stappen te kunnen nemen. Denk daarbij aan:

 • Hoe en welke processen wil je betere faciliteren door (her)gebruik van data?
 • Om welke data en systemen gaat het nou eigenlijk?
 • Wat betekent dit voor je informatie- en informatiseringsstrategie? 
 • Hoe borg je privacy en security? 
 • Welke projecten vloeien hieruit voort en wat betekent dat?
 • Hoe beheer je dit?

  D&A kan u helpen dit verder vorm te geven op basis van onze jarenlange informatiseringservaring in de zorg. We geven duiding aan de ontwikkelingen, scheiden echte trends van hypes en bouwen met plezier mee aan uw informatiseringsstrategie van morgen en overmorgen.