U bent hier

Drie pijlers voor een succesvol data & analytics project

U kent het wel, volle goede moed begonnen aan een innovatief data of analytics project. Iedereen enthousiast gestart, het project gedraaid met de gebruikelijke hobbels maar deze zijn netjes gladgestreken en ook de lancering was een groot succes. En dan kijkt u een half jaar na lancering terug en wat ziet u dan…..?

Maar al te vaak blijkt dat de resultaten uit projecten, die van een data & analytics projecten in het bijzonder, na de succesvolle lancering toch niet zoveel gebruikt worden of minder waarde toevoegen dan gedacht en gehoopt. De oorzaak van het langzaam maar gestaag afnemen van de toegevoegde waarde van uw data & analytics project ligt bijna altijd aan een gebrek aan aandacht voor 1 of meer van de drie klassieke pijlers horend bij elk (automatiserings-) project, te weten:

1.     De techniek

2.     De inrichting van de organisatie

3.     De opzet en uitvoering van processen rond het nieuwe product of de dienst

Om succesvol en duurzaam de vruchten te plukken tijdens en na een data & analytics project dienen de drie pijlers in balans te zijn en steeds gemonitord, ook na oplevering van uw project! Hoe u dit doet leest u in de volgende alinea’s.

De valkuilen bij de 3 pijlers en hoe deze te voorkomen

Vaak zien we dat een data & analytics project ontstaat uit de beschikbaarheid van nieuwe technieken, de technology push. Op zich is hier niks mis mee. Door nieuwe technieken in te zetten en in gesprek te gaan met gebruikers kunt u ongetwijfeld mooie nieuwe concepten bedenken. Enthousiasme bij eindgebruikers is natuurlijk een cruciale randvoorwaarde maar vaak zien we toch  een gebrek aan ownership van gebruikers. Oorzaak? Het “not invented here” syndroom. Het concept sprak uw eindgebruikers aan, de uitwerking niet. Alleen door oplossingen echt aan te laten sluiten bij de uitdagingen van de gebruikers en hen zelf medeverantwoordelijk te maken voor de oplossing heeft uw project kans van slagen. Hiermee blijft de techniek het middel en wordt techniek geen doel op zich. Werken aan de hand van use-cases, ook in de beheerfase, is hiervoor een beproefd middel.

Dat brengt ons bij de valkuilen rondom de inrichting van uw organisatie. Regelmatig zien we dat de aansturing van de data & analytics projecten wordt belegd bij een afdeling zoals Financiën of IT. Dit kan prima werken. Wel moet u er zeker van te zijn dat in de functionele aansturing van deze medewerkers voldoende aandacht is voor de afdeling overstijgende belangen dat zij dienen. Er zijn ook andere oplossingen. Zorginstellingen welke functioneren op de hoogste niveaus van het HIMSS Adaption Model for Analytics Maturity (AMAM) sturen hun data & analytics medewerkers bijna altijd aan vanuit een Chief Data Officer of Chief Data & Analytics Officer. Deze rapporteert direct aan de raad van bestuur. Dat is niet voor niets zo geregeld en doet recht aan het toenemende belang van data & analytics voor zorgorganisaties.

En dan de inrichting en uitvoering van de processen. De opzet en uitvoering van processen horend bij data & analytics initiatieven vinden hun plek in wat we noemen data governance. Het inrichten en continue actualiseren van uw data governance in samenspraak met alle betrokken medewerkers is cruciaal voor langdurend succes van data & analytics initiatieven. Hier zijn diverse modellen beschikbaar voor. Een praktisch toepasbaar model gebaseerd op het data governance framework van Data Governance Institute (DGI) helpt u hierbij. Hierover heeft mijn collega Tamara Moll een lezenswaardig stuk geschreven.

Uw conclusie na lezen van dit stuk is wellicht dat data & analytics trajecten net verandertrajecten zijn. En dat is precies wat het zijn! Dat dit soort trajecten daarmee niet eenvoudig te realiseren zijn is dan ook een feit. Echter, door consequent aandacht te hebben voor de 3 pijlers voor een succesvol data & analytics veranderproject vergroot u de kans op succes aanzienlijk.

Wilt u weten hoe D&A u met raad en vooral daad verder kan helpen om van uw data & analytics project een duurzaam succes te maken of gewoon eens vrijblijvend verder praten, neem dan contact met mij op.