U bent hier

Gebruik van rapportages laag? Valideren!

Auteur: Tamara Moll

Vaak zijn er in zorginstellingen een groot aantal rapportages en dashboards beschikbaar voor de medewerkers. Maar, het gebruik hiervan is laag. Oorzaken hiervan zijn dat de rapportages en dashboards niet voldoen aan de informatiebehoefte van de gebruikers en dat ze de cijfers niet herkennen. Een belangrijke stap om dit te voorkomen is het valideren van de data en het resultaat.

Validatie kan op verschillende onderdelen van de rapportage of het dashboard plaatsvinden. Daarnaast vindt de validatie op verschillende momenten in het proces (van het tot stand komen tot en met de publicatie van een rapportage/dashboard) plaats. Hieronder wordt beschreven op welke vijf onderdelen de validatie plaats zou moeten vinden:

1. Validatie van de data items

Op welke items wordt het rapport of het dashboard gebaseerd en zijn dit de items die nodig zijn om de vraag te beantwoorden? Dit is een belangrijke stap om uit te voeren met de aanvrager van de rapportage of het dashboard.

2. Validatie van de data input

Welke data wordt er voor het rapport gebruikt en is deze van voldoende kwaliteit? Zijn er bijvoorbeeld veel missende waarden, is de data consistent?

3. Validatie van de workflow

Waar in het proces worden de data items vastgelegd, is dit de juiste plek om in de rapportage antwoord te kunnen geven op de vraag?

4. Validatie van het data extract

Uit welke bron wordt de data gehaald? Afhankelijk van de infrastructuur van de organisatie kan de data op verschillende momenten overgezet naar een andere database. Bijvoorbeeld naar een data warehouse, waarbij mogelijk ook bewerkingen of aggregaties plaatsvinden: hier kunnen fouten optreden. Het is dus van belang om de data die de input vormt voor de rapportage of het dashboard ook te valideren.

5. Validatie van de presentatie van de data

Wat wordt er in het rapport getoond en wordt dit juist geïnterpreteerd? De definitie van wat in de rapportage/op het dashboard te zien is moet duidelijk zijn voor de gebruiker.

Door op deze 5 onderdelen een goede validatieslag uit te voeren zal het gebruik van rapportages en dashboards toenemen in uw organisatie. Vanuit D&A kunnen we u helpen om dit in uw organisatie in te richten. Wilt u hier meer over weten? Laat het mij weten!