U bent hier

Gegevensuitwisseling tijdens COVID-19 crisis

Door de COVID-19 crisis is er hoge druk op de IC-capaciteit ontstaan. Om alle patiënten te voorzien van adequate zorg is landelijke spreiding van patiënten inmiddels een feit. Gezien de verwachte omvang van deze patiëntenstroom is het van belang om de overdracht zo efficiënt mogelijk vorm te geven. Dit vraagt een versnelde en versimpelde manier voor ziekenhuizen om gegevens te kunnen delen. Maar hoe organiseren wij de uitwisseling van patiëntengegevens op een veilige manier?

Pragmatische aanpak

D&A heeft een pragmatische aanpak met ruime kennis en ervaring van het zorgproces, de EPD’s en PACS-oplossingen. Wij zijn in staat met oog voor kwaliteit de gewenste oplossing samen met u veilig en snel te realiseren. Hierdoor kunnen patiëntgegevens in deze hectische periode efficiënt worden uitgewisseld. Dit komt ten goede aan de continuïteit van zorg waardoor er geen kostbare tijd verloren gaat.

In onderstaande leaflet leggen wij u uit hoe wij u kunnen ondersteunen: