U bent hier

Hoe staat het met uw VIPP?

Minister Bruins is er helder over, halverwege de looptijd van het programma: “Ziekenhuizen gaan VIPP deadlines halen.” Omdat het een resultaatverplichting betreft, gaat het om het daadwerkelijk delen van informatie met de patiënt en met andere zorgverleners. Zo krijgen patiënten meer regie over het eigen zorgproces. Anderhalf jaar na de start van VIPP en nog anderhalf jaar te gaan, maakt de NVZ de balans op. Maarten Fischer: “Dit is nog maar het begin. VIPP module A1 is een kleintje, VIPP B1 is al wat groter. Daarna begint het grote werk pas.”

Van u als arts, apotheker, verplegend personeel en management van het ziekenhuis worden de nodige inspanningen gevraagd. Als dat wenselijk is, staan er hulptroepen klaar van D&A. Met kennis en ervaring. Voor inhoudelijke ondersteuning en een praktische aanpak. Een achttal collega’s die ervaring hebben bij 10 ziekenhuizen en kennis hebben opgedaan in opdrachten voor NVZ (programma VIPP Ziekenhuizen), MedMij, Registratie aan de Bron, VZVZ en GGZ Nederland (programma VIPP GGZ). Een nog bredere groep D&A-ers heeft ervaring met projecten voor de implementatie van Patiëntportalen.
Dus, wilt u niet alleen volgens de letter, maar vooral in de geest van de VIPP-regeling uw patiënten regie geven over hun eigen zorgproces? Wilt u een patiëntenportaal ontwikkelen dat écht waarde toevoegt? En wilt u de medicatieveiligheid verhogen en meer efficiency in het receptenverkeer? Lees dan verder in onze whitepapers of neem contact op.
Volg ons ook via LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze VIPP themabijeenkomsten dit najaar.

Whitepaper "Medicatieveiligheid verhogen en meer
efficiency in het receptenverkeer"(VIPP B2)

Whitepaper: "Een echt waardevol patiëntenportaal"
(VIPP A2 en A3)