U bent hier

Verlichten van werkdruk met een verpleegkundige app

De werkdruk onder verpleegkundigen is groot en is door de COVID-pandemie sterk toegenomen. Met minder mensen moet meer werk worden verricht. De registratietijd verkorten en overal en altijd over de meest actuele zorginformatie kunnen beschikken is crucialer dan ooit. De huidige ontwikkelingen in de zorg creëren ook nieuwe uitdagingen: hoe houdt u in alle hectiek overzicht op alle patiënten, ook zonder een computer op de isolatiekamer?

Het gebruik van een app, gekoppeld aan het EPD, kan uitkomst bieden. Apps bieden de verpleegkundige gemakkelijk inzicht welke patiënten extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld op basis van hun EWS-score. Apps bieden tevens ondersteuning bij de dagelijkse zorgactiviteiten, bijvoorbeeld aan de hand van een specifiek behandelsjabloon. Daarnaast kan de smartphone waarop de verpleegkundige de app bij zich heeft ook worden gebruikt om Covid-patiënten in contact te brengen met familie, zonder dat de verpleegkundige de afdeling hoeft te verlaten en zich moet omkleden.

 Het gebruik van mobiele devices maakt loopbriefjes overbodig. Verpleegkundigen profiteren met deze werkwijze van flexibel mobiel werken in vergelijking met het huidige gebruik van de Computer on Wheels (COWs).  Daarnaast wordt de verpleegkundige ook buiten de ziekenhuismuren met een app ook ondersteund, bijvoorbeeld bij zorg aan huis.

Snel naar een gedegen ingebruikname van de app

D&A helpt u de werkdruk voor uw verpleegkundigen te verlichten en de zorg voor patiënten te optimaliseren door het implementeren van deze mobiele, digitale mogelijkheden.

De uitrol van de applicatie onder verpleegkundigen is onder begeleiding van D&A een gecontroleerd proces. Gezien de huidige situatie heeft D&A nu ook een light aanpak ontwikkeld die erop gericht is om kritieke afdelingen zo snel mogelijk te laten profiteren van deze vorm van flexibel mobiel werken. Gelijktijdig kan een bredere uitrol worden voorbereid, zonder concessies aan de kwaliteit te doen.

Implementatie VPK app

Belangrijke elementen van onze aanpak zijn:

  • Inzichtelijk maken welke medische, functionele en technische besluitvorming nodig is voor een snelle ingebruikname van de app op de kritieke afdelingen.
  • Adviseren welke inrichtingsactiviteiten nodig zijn rondom Mobile Device Management, de fysieke mobiele devices, de EPD-infrastructuur en het specifieke enrollment proces voor de verpleegkundige app.
  • Het creëren van effectieve user stories voor HiX-applicaties.
  • Het borgen van de voordelen van de app in het werkproces op de afdeling.
  • Het bereiken van maximale gebruikersacceptatie door het aanbieden van trainingen onder gebruikers en beheerders, het doen van gebruikersonderzoek en een effectieve communicatieaanpak.

De voordelen voor uw zorgverleners

Door deze in de praktijk bewezen aanpak profiteren verpleegkundigen en patiënten snel van de voordelen van de app en houdt u de kosten en gevraagde inzet van ICT en zorgpersoneel overzichtelijk. Doordat we vergelijkbare trajecten eerder hebben uitgevoerd, kunnen we u optimaal adviseren en maakt u de juiste beslissingen op de juiste momenten. Uiteindelijk is het belangrijkste dat verpleegkundigen met de app altijd beschikken over de juiste informatie, flexibel mobiel kunnen registeren en daarmee meer tijd overhouden voor de zorg van patiënten.  

Verdere adviezen

Indien gewenst kunnen we u ook adviseren over de volgende aspecten:

  • Inzichtelijk maken van besparingsmogelijkheden bij een brede inzet van de verpleegkundige app.
  • De selectie van een Mobile Device Management platform en de fysieke handheld devices.
  • Het slim combineren van verschillende toepassingen op één device, zodat verpleegkundigen niet meerdere toestellen in gebruik hoeven te nemen. U kunt hierbij denken aan Bedrijfshulpverlening, VerpleegOproepSystemen en Medische Alarmering.