U bent hier

Beeldmanagement

Niet alleen al uw eigen beeldmateriaal op orde maar ook in staat zijn om beelden uit te wisselen met uw zorgpartners? D&A staat voor adequaat beeldmanagement.

Een steeds groter wordend deel van de diagnostiek wordt ondersteund door beeldvormende technieken. Dit vereist meer en meer een volwassen visie op en aanpak van het beeldmanagement.


Whitepaper: Beelden-EPD: zo deelt u een integraal patiëntbeeld


Leaflet: Heldere koers in modern beeldmanagement

Iedere zorginstelling staat voor de uitdaging om beelden op het juiste moment inzichtelijk te hebben voor de zorgverlener die de beelden nodig heeft voor het stellen van diagnoses, het uitzetten van beleid of het uitvoeren van handelingen. Dit vraagt om standaardisatie, centralisatie van opslag en de ziekenhuisbrede ontsluiting van al het beeldmateriaal, bij voorkeur geïntegreerd met het ZIS/EPD. Want zeker na een EPD-implementatie neemt de vraag naar de uniforme ontsluiting van het beeldmateriaal toe.

De consolidatie van data door de harmonisatie van beeldarchieven naar een beperkt aantal centrale beeldarchieven biedt verschillende gebruikersvoordelen en blijkt op lange termijn ook beheersmatig wenselijk. Op basis van uitgebreide ervaring met klinische informatisering, PACS, PACS-2, VNA, XDS en ZIS/EPD adviseert D&A medical group u doortimmerd over ziekenhuisbrede digitalisering. Hierbij weten wij de balans te vinden tussen wat er in ziekenhuisbrede systemen kan en moet gebeuren en voor welke functies specialistische systemen noodzakelijk blijven. Wij zijn bekend met alle beeldformaten, werkwijzen, systemen, mogelijk oplossingen (bijvoorbeeld de keuze voor een Vendor Neutral Archive) en marktpartijen en zien beeldmanagement in de brede context van EPD dossiervoering, ordermanagement en afdelingsworkflow. Daarnaast hebben we brede kennis van transmurale beelduitwisseling: een thema dat in het huidige samenwerkingsklimaat door veel zorginstellingen geadresseerd moet worden.

We kunnen snel en gericht een programma van eisen voor u opstellen, u ondersteunen bij het vormen van een visie op beeldmanagement, het opstellen van de beeldarchitectuur en zorgen voor de aanbesteding- of inkoopprocedure. Uiteraard is ook de implementatie van PACS, PACS-2, XDS en VNA oplossingen bij D&A in ervaren handen.