U bent hier

Batenrealisatie

De implementatie van een EPD gaat gepaard met een grote investering in geld en resources. Een onderbouwde verantwoording voor de aanschaf is dan ook van groot belang. De verwachte kosten zijn veelal goed te definiëren en te begroten. Inzicht in de potentiële baten (besparingen en opbrengsten) vormt een grotere uitdaging. Hoe objectiveert u deze voor een business case? Hoe maakt u de baten ook effectief? D&A ondersteunt u bij het vormgeven van een batenprogramma, het creëren van draagvlak bij de betrokken managers en zorgprofessionals en de begeleiding bij de uitvoering ervan.

Terug naar EPD implementatie