U bent hier

Processen en verandermanagement

Optimaliseren, harmoniseren en standaardiseren van zorgprocessen is in toenemende mate een belangrijk aandachtspunt bij de implementatie van een nieuw EPD. Dit kan je benaderen vanuit de applicatie (welke processen moet ik aanpassen om het gekozen EPD goed te kunnen gebruiken?), maar betere resultaten worden bereikt indien de procesoptimalisatie tevens wordt bekeken vanuit de doelstellingen van de organisatie. De adviseurs van D&A hebben allemaal een ruime ervaring op het snijvlak van zorg en ICT. Samen met de zorgprofessionals van uw instelling analyseren ze de werking van uw zorgorganisatie en formuleren ze verbetervoorstellen.

Het welslagen van uw EPD-traject staat of valt bij de acceptatie door de zorgverleners. D&A heeft ruime ervaring in het begeleiden van de noodzakelijke verandering binnen uw organisatie. Communicatie, change, betrokkenheid en bewustzijn zijn thema’s waarop D&A maximaal inspeelt.

Terug naar EPD Implementatie