U bent hier

Impactanalyse HiX standaard content

Stel: u gaat u over naar HiX Standaard Content. Omdat u dat wilt of omdat u dat moet. Wat betekent dat dan voor uw organisatie? Wat komt er kijken bij de transitie, organisatorisch én functioneel? Dat zijn lastige vragen met belangrijke antwoorden. Want onderschatting van de impact ligt op de loer. Vertrouw daarom op het objectieve oordeel van mensen met ervaring. Vertrouw op de impactanalyse van D&A.

Concrete onderbouwing voor iedere stap …
Onderbouwen wat de transitie naar HiX Standaard Content concreet gaat betekenen voor uw organisatie. Dat is wat u kunt met de uitkomsten van de impactanalyse. Op allerlei niveaus – van de organisatie en structuur tot de zorgprocessen. En dat helpt bij het nemen van grote en kleine beslissingen, bij het inrichten van uw projectorganisatie, en bij het creëren van draagvlak voor de overgang.

 … dankzij ervaring, kennis en expertise
Het allergrootste risico bij de overgang naar HiX Standaard Content is onderschatting. Dat weten we uit ervaring. We begeleidden al meer dan vijftien ziekenhuizen bij HiX (her)implementaties. Dankzij de kennis en expertise die we tijdens die trajecten opdeden, weten we precies waar u op moet letten. En we weten dus ook waar deze transitie verschilt van een initiële EPD-implementatie. Zo hoeft de focus vaak minder op de livegang en de nazorg te liggen, terwijl de voorbereiding veel meer tijd, energie en inzet vraagt. Want de impact op uw processen is aanzienlijk.

 … en altijd een passende analyse
Uw organisatie is anders dan de organisaties die we eerder al begeleidden. Daarom is de impactanalyse in uw geval ook anders dan bij die andere organisaties. Qua uitkomsten, en deels ook qua proces. We hebben bij D&A een in de praktijk beproefde aanpak ontwikkeld, die we samen met u toespitsen op de situatie in uw ziekenhuis. Wat wel altijd hetzelfde is, is de nauwgezetheid waarmee we samen uw processen en structuren analyseren. Zodat u weet welke voorbereidende activiteiten nodig zijn, wat de globale tijdslijnen zijn en hoe de projectorganisatie het beste ingericht kan worden. En daarna is het aan u om te bepalen wat u met die kennis doet. Natuurlijk helpen we ook graag met bijvoorbeeld de procesharmonisatie, de implementatie en het voorbereiden van het beheer. Maar dat is van later zorg. Eerst komt het inzicht.