U bent hier

ICT-Roadmap

Heeft u voldoende zicht op de lopende en toekomstige ICT-projecten binnen uw organisatie en hoe deze elkaar beïnvloeden? Welke projecten geeft u prioriteit en hoe bepaalt u de juiste volgorde? Beschikt u over voldoende resources om de projecten te realiseren en is voor iedereen duidelijk welke keuzes, waarom zijn gemaakt? Welke investeringen zijn hiermee gemoeid? Zijn uw IT-organisatie en de processen nog adequaat om vorm te geven aan de gewenste innovaties? U wilt overzicht en harmonie binnen uw organisatie, maar wel tempo houden in de ICT-veranderingen om te voldoen aan de veranderende vraag van patiënten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en de overheid.

Het is belangrijk om afhankelijkheden en benodigde resources in kaart te brengen om de juiste prioriteiten te kunnen stellen. D&A stelt, samen met u, een duidelijke Roadmap op die richting geeft aan uw ICT beleid en projectenkalender. Een helder kompas dat tot stand komt in samenwerking met de zorgeenheden en de afdeling ICT, rekening houdt met diverse afhankelijkheden en alternatieve, realistische scenario’s biedt. De Roadmap is de opmaat naar een uitvoerbaar ICT-programma. De Roadmap geeft u overzicht over de noodzakelijke en gewenste ICT-vernieuwingen en verbeteringen, de investeringen die hiermee gemoeid zijn en de benodigde resources. Met behulp van de IT Roadmap krijgt u meer grip op uw projectportfolio. De Roadmap is tevens een uitstekend middel om met uw gebruikers in de zorg of de stafdiensten te communiceren over wat men wanneer kan verwachten, wat u van hen nodig heeft en verwachtingen te managen. De adviseurs van D&A hebben een uitstekend overzicht over het IT-domein van een zorginstelling. Ze kennen de zorgprocessen, de applicaties en de afhankelijkheden hiertussen.

D&A heeft meerdere organisaties begeleid bij het vorm geven van hun IT roadmap in de cure én in de care. We begeleiden u in het proces om te komen tot een gedragen roadmap, we betrekken de zorgprofessionals hierbij. Vanuit onze ervaring en met een flinke dosis pragmatisme zijn we tevens in staat om op basis van de roadmap een realistische projectenkalender vorm te geven.