U bent hier

Informatiemanagement

Informatiemanagement gaat in essentie om het proces dat ervoor zorgt dat er een optimale afstemming ontstaat tussen zorg (inclusief opleiding, onderzoek, bedrijfsvoering) en ICT.

Het idee om regie te voeren over de primaire processen en ICT, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, is natuurlijk niet nieuw. Toch zien we in veel zorginstellingen nog onbekendheid op dit terrein. Ook ontbreekt het vaak aan capaciteit om informatiemanagement echt goed toe te passen. Zeker in tijden waar meer wendbaarheid van de zorginstelling wordt gevraagd door EPD/ECD-implementaties, fusiebewegingen, samenwerking in de keten, specialisatie, innovatie of de ‘digitale transformatie’ in de maatschappij. Tegelijk is het ook de tijd waarin kritisch moet worden gekeken waar elke euro of inzet van mensen naar toe gaat. De urgentie om meer aandacht aan informatiemanagement te besteden is groot.

Effectief informatiemanagement is ook: het hebben van stevige zorg ICT governance in de zorginstelling, dat wil zeggen  een duidelijke en herkenbare wijze van besturing en besluitvorming over de inzet van ICT-middelen en de prioriteiten hierin.

Door continu in gesprek te zijn met de zorgverleners en ondersteuners, samen te prioriteren en te kiezen, op basis van de organisatiedoelstellingen, ontstaat er een continu proces van verbetering. Dit gebeurt op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

D&A helpt bij het maken van keuzes

D&A medical group heeft haar sporen verdiend als het gaat om informatiekundige vraagstukken op het snijvlak zorg en ICT.

Om het ecosysteem van informatiemanagement te analyseren en de zorg ICT governance te begrijpen, maakt D&A medical group  gebruik van het zogenaamde 9-vlaks denkmodel van Maes. D&A heeft een visie op hoe informatiemanagement de juiste bijdrage aan uw organisatie kan leveren. Wij zijn bedreven in het oliën van delen van het ecosysteem waar de motor wellicht hapert. Het toetsen, inrichten en verbeteren van de besturing van uw informatievoorziening behoort tot onze kerncompetenties. Wij kunnen het verhaal van uw organisatie  maken waar uw organisatie zich in herkent en in blijft herkennen: Wat willen we bereiken met onze informatievoorziening? Wat zijn hierin de prioriteiten? Welke projecten en activiteiten pakken we dus met voorrang op?

Onze werkwijze

Eerst willen we inzicht krijgen in de wijze waarop het ecosysteem rond informatiemanagement in uw instelling is ingericht en werkt. Dat doen we door inventariserend met de mensen te spreken die als stakeholder aan dit ecosysteem verbonden zijn: bestuur, ICT, financiën, zorgmanagement, zorgprofessionals.

 Na deze inventarisatie kleuren we het huidige ecosysteem in, we geven in het denkmodel aan waar wij denken dat de motor goed draait en we geven aan waar wij haperingen in de motor zien. We zorgen ervoor dat u deze haperingen (h)erkent en vanuit onze expertise dragen we  verbeteringen aan om de haperingen te herstellen.

 Voorbeelden van verbeteringen zijn:

 • Installeren van een regiecommissie rond ICT en informatiemanagement.
 • Inrichten van de planning- & controlcyclus rond informatiemanagement.
 • (Her)positioneren van de functie van informatiemanager.
 • Verbeteren van het eigenaarschap rond processen en applicaties.
 • Benoemen van een CMIO (of CNIO of een andere CxIO).
 • Stroomlijnen van de ICT-beheerprocessen (denk aan beheer van problemen en wijzigingen, apparatuur beheer, contractenbeheer etc.).
 • Herinrichten van het functioneel beheer.
 • Afstemmen van de ICT-strategie op de informatiestrategie.
 • In geval van uitbesteding van (een deel van) de ICT-dienstverlening: optimaliseren van uw regiefunctie naar deze service organisatie.
 • Opstellen van een projectenkalender/roadmap.
 • Clusteren van projecten tot overzichtelijke en herkenbare thema s of programma’s.

Uiteraard kunnen we u helpen om de voorgestelde  verbeteringen in uw organisatie te implementeren en te laten werken.

Heeft u behoefte aan meer regie op uw informatievoorziening? Wilt u dat zorgmanagement en zorgprofessionals meer eigenaarschap nemen op de inrichting van processen en informatie? Wilt u meer regie voeren over uw outsourcing? Wilt u dat uw ICT-voorzieningen beter aansluiten bij de behoeften van uw zorgprofessionals? Of wilt u een heldere ICT-roadmap die optimaal bijdraagt aan de doelstellingen van uw organisatie, ambitieus, maar wel realistisch?