U bent hier

InZicht

Over patiënten en cliënten wordt steeds meer informatie digitaal vastgelegd.  Helaas kunnen verpleegkundigen en verzorgenden, evenals de patiënt/cliënt zelf, deze gegevens nog niet hergebruiken of efficiënt delen.  Gegevens worden veelal in gescheiden systemen opgeslagen en zijn bovendien vaak niet eenduidig. Hierdoor is bijvoorbeeld bij de overplaatsing van cliënten elektronische gegevensoverdracht niet mogelijk en moeten verpleegkundigen gegevens overtypen. In de verpleegkundige overdracht is mede hierdoor nogal eens sprake van ontbrekende of niet volledige gegevens, met als gevolg risico’s voor de cliëntenzorg.

Om dit probleem te verhelpen, is een informatiestandaard voor de verpleegkundige overdracht vastgesteld: eOverdracht. Dit is een verzameling afspraken die ervoor zorgt dat de zorginformatie met de juiste kwaliteit van de ene naar de andere zorginstelling digitaal wordt overgedragen en kan worden ontvangen in het ontvangende systeem.

Het programma InZicht is het VIPP subsidieprogramma voor de langdurige zorg. InZicht bestaat uit 2 modules: de implementatie van eOverdracht en het ontsluiten van gegevens naar en werken met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen.

De implementatie van de module eOverdracht zorgt ervoor dat de verpleegkundige overdrachtsinformatie op tijd (dat wil zeggen vóór aankomst van de cliënt) aanwezig is in het systeem van de ontvangende instelling. Hierdoor is altijd op tijd duidelijk welke verpleegkundige zorg de cliënt nodig heeft. Doordat dit proces digitaal en geautomatiseerd is, maakt dit het overdrachtsproces betrouwbaar en efficiënt. 

De verwachting is dat met de Wet op Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg het ontsluiten van gegevens naar de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt verplicht zal worden. Door onze brede betrokkenheid bij het VIPP programma, weten we alle ins-en-outs van het MedMij afsprakenstelsel en kennen we de specificaties voor gegevensuitwisseling met een PGO.

Wat kan D&A voor u betekenen?

D&A medical group heeft praktijkervaring met de implementatie van eOverdracht. D&A is projectleider geweest bij de proeftuin van eOverdracht die in 2020 heeft plaatsgevonden en heeft de verpleegkundige overdracht gerealiseerd voor Curamare.

D&A ontzorgt u bij het behalen van de InZicht doelen. Door onze unieke kennis en ervaring kan D&A uw instelling op de volgende gebieden ondersteunen:

 Het uitvoeren van een impactanalyse en opstellen plan van aanpak. We brengen in kaart welke proces- en systeemaanpassingen in uw organisatie nodig zijn voor uitwisseling met PGO’s.

  • Wij begeleiden bij het vormgeven van de samenwerking tussen de betrokken zorgorganisaties. Wij adviseren over het opstellen van het plan van aanpak en maken met u de begroting en contextanalyse, nodig voor de InZicht subsidieaanvraag.
  • Bij de implementatie vervullen wij de rol van  programmamanager en/of technisch projectleider. We zorgen voor concrete werkafspraken tussen instellingen over zenden en ontvangen van gegevens. We geven advies over de infrastructuur voor gegevenswisseling met andere zorgverleners en bieden ondersteuning bij de applicatie en technische aanpassingen om gegevensuitwisseling tussen instellingen daadwerkelijk te bewerkstelligen.

Wil uw organisatie ook de verpleegkundige overdracht betrouwbaarder en efficiënter maken? Wilt u dat uw verpleegkundigen minder tijd aan administratie/registratie hoeven te besteden, zodat er meer tijd overblijft voor de zorg voor uw client? Zoekt u een partij die gegevensuitwisseling als een van haar speerpunten beschouwt en die teamwork als een belangrijke succesfactor beschouwd? Dan is D&A de partij voor u.