U bent hier

Medische en Business Intelligence

Met het gebruik  van een elektronisch patiënten- of cliëntendossier neemt de hoeveelheid zorggerelateerde gegevens fors toe. Ook ehealth-toepassingen waarbij de patiënt – al dan niet middels devices - participeert in de dossiervoering draagt bij aan de gegevenstoename. Dit voltrekt zich in een zorglandschap waarin informatie steeds meer van strategisch en beleidsbepalend belang is.

De zorgprofessional heeft voor de uitvoering van zijn werk steeds meer gegevens ter beschikking en moet deze gegevens op het juiste moment en in de juiste context zien te vinden en te interpreteren. Er wordt meer verantwoording gevraagd over de geleverde zorg. Het zorgproces is daarnaast een bedrijfseconomisch proces waarbij sterk wordt ingezet op een verhoging van de efficiency en effectiviteit van zorg.

De context bepaalt de relevantie van de gegevens. Het verzamelen van data is alleen zinvol wanneer u in staat bent de juiste vragen aan het systeem te stellen en data uit verschillende bronnen op de juiste manier met elkaar te combineren. Als u in staat bent de juiste gegevens op maat met elkaar te verbinden, is het mogelijk om daadwerkelijk innovatie en effectiviteit van uw zorgprocessen te bereiken.

Welke gegevens heeft u nodig om te toetsen of uw organisatie nog steeds op koers ligt? Hoe creëert u inzicht waarmee u de kwaliteit van de geleverde zorg kunt verantwoorden en kunt verbeteren? Zijn er slimme oplossingen die uw medewerkers kunnen helpen de voor hen relevante informatie op effectieve wijze te filteren?

D&A helpt u bij het formuleren van de juiste vragen. Wij hebben kennis en ervaring met de diverse managementtools en weten hoe u deze oplossingen effectief kunt inzetten. We definiëren samen met u heldere doelstellingen. Op basis van interviews, vragenlijsten en 'intelligence scans' helpen wij u de innovatiekracht binnen uw zorgorganisatie te vergroten. U bent in staat koers te houden en de door u geleverde zorg goed onderbouwd te verantwoorden.