U bent hier

Optimalisatie HiX datawarehouse

Bij de implementatie van het EPD HiX van Chipsoft of bij de overgang naar de laatste versie van HiX heeft u het ChipSoft Datawarehouse aangeschaft en geïmplementeerd. Dat is prettig, want hiermee heeft u de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van alle overzichten die ChipSoft standaard biedt. Maar wordt uw informatiebehoefte hiermee voldoende afgedekt? Worden de standaardrapportages op de juiste wijze gebruikt? Is binnen uw organisatie voldoende geborgd dat informatievragen op eenduidige wijze worden beantwoord?
D&A helpt u om het optimale uit uw ChipSoft HiX Datawarehouse te halen: Dus standaardrapportages waar mogelijk en alternatieve rapportages waar nodig.

Waar loopt u tegenaan?

Na implementatie van het ChipSoft HiX Datawarehouse zijn er vaak meerdere datawarehouses in uw organisatie aanwezig. Immers, er zijn nog andere bronnen dan HiX waaruit gegevens gehaald worden om over te rapporteren. De kans is groot dat een of meer van de onderstaande situaties op uw organisatie van toepassing is:

 • De rapportages uit het HiX datawarehouse zijn wel beschikbaar, maar worden in de praktijk onvoldoende gebruikt.
 • Naast de rapportages uit HiX zijn er ook eigen rapportages gemaakt, rechtstreeks vanuit de HiX database.
 • Naast HiX zijn nog andere datawarehouses in gebruik. Er zijn daarbij geen duidelijke afspraken gemaakt over welke datawarehouse waarvoor wordt gebruikt.
 • Er wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de rapportages: welke informatie uit welk datawarehouse representeert nu ‘de waarheid’.
 • De inhoud van het HiX datawarehouse is bij gebruikers niet voldoende bekend; uw BI-afdeling krijgt verzoeken voor maatwerkrapportages waarvoor al een standaardrapportage bestaat.

Wat kan D&A voor u betekenen?

Wij adviseren u over het toepassen van de standaardrapportages beschikbaar gesteld door Chipsoft. Door standaardrapportages te gebruiken, ook waar deze op het oog niet 100% passend lijken, is meer schaarse BI-capaciteit beschikbaar voor het ontwikkelen van organisatie specifieke rapportages en dashboards. In de organisatie moet uiteraard voldoende kennis zijn over wat er in de standaardrapportages beschikbaar is. D&A helpt u deze inzichtelijk te maken. Daarnaast dient elke vraag naar maatwerk kritisch te worden getoetst op nut en noodzaak ten opzichte van beschikbare standaard oplossingen. Wij helpen u de governance hieromheen in te richten.

Niet alle vragen zijn hetzelfde. Niet alle antwoorden kunnen dus hetzelfde zijn.
Een informatievraag met een operationeel karakter moet voor de gebruiker (bv. zorgverlener) kunnen worden beantwoord in het operationele proces: de dokter heeft HiX openstaan in de voorbereiding van zijn spreekuur en moet zijn vraag dan ook direct vanuit HiX kunnen beantwoorden: één bron, één vraag en één antwoord.
Een informatievraag van strategisch of tactisch niveau gaat over het leggen van verbanden en maakt veelal gebruik van meerdere bronnen, ook buiten HiX. Niet alleen zijn deze vragen complexer en vragen zij meer analyse, ook is de vorm waarin het antwoord wordt gepresenteerd afwijkend van het antwoord op een operationele vraag. Daarbij is ‘het ene antwoord’ vaak niet mogelijk en is de vragensteller op zoek naar scenario’s en/of prognoses. Het combineren van informatie uit de verschillende bronnen en de manier waarop de data in de bronsystemen terecht komt is een kerncompetentie van D&A. Wij helpen uw organisatie de weg te vinden in het rapportagelandschap. Wij kiezen een praktische aanpak en helpen u bij:

 • Het analyseren van uw rapportagelandschap: wat is standaard beschikbaar, wat is aan maatwerk geproduceerd en welk maatwerk kan vervangen worden door standaard?
 • Het analyseren van uw informatievragen en opstellen van een implementatieplan:
  • Standaardrapportages & bronnen;
  • Maatwerkrapportages & bronnen.
 • Inrichten van de data governance en beschrijven van de data-architectuur;
 • Selecteren en implementeren van (BI-)tooling
 • Bouwen van complexe informatieproducten door uw BI-ontwikkelaars.

Interessante blogs van onze data experts