U bent hier

Patiëntparticipatie

De participerende patiënt is niet meer weg te denken in het veranderende zorglandschap. Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van zorg verbetert als een patiënt actief deelneemt in zijn/haar zorgproces. VIPP geeft een stevige impuls om patiënten toegang te geven tot de eigen medische gegevens. De patiënt heeft zo meer regie in het eigen zorgproces.

Behaalt u de doelstellingen medicatieverificatie VIPP voor 1 juli 2018?

Graag informeren wij u over de urgentie en de aanpak om succesvol de doelstellingen te behalen van het VIPP onderdeel medicatieverificatie (module B1). Het niet behalen van deze doelstelling betekent dat u mogelijk  een subsidie van € 105.000,- misloopt.


In bovenstaande leaflet treft u alle informatie over de oplossingsrichtlijnen en de rol die D&A voor u hierin kan spelen.

VIPP doelstellingen op tijd behalen met ChipSoft HiX? D&A helpt.

Sinds de start van het VIPP-programma is D&A als adviseur van de NVZ betrokken bij inhoud, bekostigingsstructuur, audithandboek en nulmetingen. Wij kennen de wereld van EPD, patiëntportalen en het medicatieproces als onze broekzak. En we hebben kennis in huis van zowel de praktijk in ziekenhuizen, als van de organisatorische en ICT-aspecten. Dit betekent dat wij samen met u de doelstellingen van VIPP kunnen realiseren.

Download onze informatie leaflet VIPP:

Goed geïnformeerde patiënten/cliënten kunnen betere keuzes maken en kunnen het zorgproces sneller doorlopen. Het is belangrijk vast te stellen welke informatie relevant is. Echte patiëntgerichte innovaties zijn mogelijk als u de zorgprocessen helder in kaart heeft. Dan is het eenvoudig om aan te wijzen welke handelingen op welk moment door de patiënt zelf zijn uit te voeren. Dit reduceert de administratieve last binnen uw organisatie terwijl de patiënt de regie krijgt over zijn eigen zorgproces.

D&A is er van overtuigd dat zorg verbetert door slimme toepassing van ICT. Welke (door)ontwikkeling van uw zorginformatiesystemen is nodig om uw patiënten/cliënten actief te laten participeren in zijn eigen zorgproces? Afhankelijk van de doelen die u stelt (efficiency van administratieve en ondersteunende processen, kwaliteit van zorg, klinisch onderzoek, klantenbinding, et cetera) adviseren en begeleiden wij bij het bepalen van een passende ehealth strategie en het inrichten van de daarbij passende processen en IT-middelen (zoals een patiëntenportaal, gebruik van apps en devices).