U bent hier

Robotic Process Automation

In de hedendaagse digitale evolutie ontstaan vele waardevolle initiatieven en ontwikkelingen die rechtstreeks bijdragen aan betere zorg en het centraal stellen van de patiënt. Dit kan zijn door middel van applicaties die verbeteringen realiseren in de communicatie, inzichten bieden of de patiënt betrekken in de besluitvorming rondom behandelpaden. Deze ontwikkelingen brengen administratieve taken met zich mee. Hierdoor wordt een speelveld gecreëerd waar aspecten als kwaliteit, tijd en kosten lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. 
De noodzaak om continu te blijven verbeteren en te adopteren in de bedrijfscultuur wordt daarmee versterkt. Het kritisch bekijken van bedrijfsprocessen en deze zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is nodig om administratieve lasten te verminderen en kosten te reduceren. Dit kan door het optimaal te benutten van systemen zoals het EPD, maar ook door gebruik te maken van Robotic Process Automation (RPA). 
Wij zien RPA als een integraal onderdeel van procesoptimalisatie. Het betreft geavanceerde computer software die repetitief handmatig werk van mensen overneemt. Het elimineert onaantrekkelijke handelingen, zorgt voor efficiëntie en voorkomt fouten. (Zorg)medewerkers kunnen hierdoor hun tijd besteden aan zinvollere werkzaamheden. In de hele organisatie, van financiën tot HR tot zorgafdelingen, komen werkprocessen voor waar sprake is van repeterende administratieve werkzaamheden. Zolang deze werkzaamheden van hoge frequentie en volume zijn, en uit te voeren op basis van heldere als-dan regels, is het waardevol om RPA in te zetten. 

WAT KAN D&A VOOR UW ORGANISATIE BETEKENEN? 

Maar hoe gaat u hiermee van start binnen uw organisatie? Vele vragen zullen voorbij komen, zoals wat is de impact hiervan op mijn personeelsbestand of wat voor een invloed heeft dit op mijn processen? Bekijk welke simpele processen als eerste kunnen worden aangepast. Hierdoor blijft de weerstand binnen de organisatie laag en kunnen medewerkers ervaren wat de toegevoegde waarde is van deze software. Zorg er wel voor dat u vanaf het begin aandacht heeft voor zowel het technische aspect als het veranderkundige aspect van de implementatie. 

 

Bij het implementeren van RPA binnen uw organisatie komen verschillende aspecten samen, waarin D&A u kan ondersteunen. Niet alleen gebruiken wij de techniek om een passende software bot te ontwikkelen. Met onze jarenlange ervaring in de zorg snappen wij de processen om met u te analyseren waar RPA het meeste effect kan brengen binnen uw organisatie. Om u vervolgens niet alleen tijdens het implementatietraject te ondersteunen, maar ook bij het veranderaspect dat RPA binnen uw organisatie teweeg brengt. Vanuit D&A bieden wij het gehele spectrum om uw organisatie te begeleiden door de verschillende fases van het implementeren van RPA. Waarbij u de keuze kunt maken om zelf support en beheer te doen of dit bij ons uit te besteden waarbij u volledig ontlast wordt.