U bent hier

Samenwerking & Gegevensuitwisseling

Samenwerkingen en fusies zijn niet meer weg te denken uit het zorglandschap. Samenwerking tussen diverse zorgpartijen  wordt steeds belangrijker naarmate de grenzen tussen 1elijns, 2elijns en 3elijns zorg vervagen. Beschikbaarheid van gegevens is in toenemende mate essentieel voor een goede kwaliteit van zorg.

Samenwerkingen monden in toenemende mate ook uit in nauwere samenwerkingen waarbij zorginstellingen bestuurlijk en, in het meest vergaande geval, juridisch fuseren. Iedere vorm van samenwerking vraagt om een bepaalde mate van informatiedeling. D&A heeft uitgebreide ervaring met verschillende samenwerkingsvormen en de daarbij passende inrichting van de informatievoorziening en IT-organisatie. Denk hierbij aan: zorgcoöperaties waarbij meerdere ziekenhuizen één EPD gebruiken, regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van hooggespecialiseerde zorg, anderhalve lijnszorg, samenwerking tussen cure en care, bestuurlijke en juridische fusies. Voor al deze situaties kunnen we u adviseren over de impact op de IT-voorziening en passende oplossingen uitwerken om het delen van informatie te faciliteren op een wijze die past binnen de geldende privacy- en beveiligingseisen.

D&A is dé specialist in het begeleiden van zorginstellingen die willen gaan samenwerken in één EPD. We hebben niet alleen de theoretische kennis maar ook de pragmatische aanpak die voortkomt uit daadwerkelijke ervaring op dit terrein.