U bent hier

VIPP GGZ

VIPP GGZ is het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. Het is een subsidieregeling voor ggz-instellingen waar het ministerie van VWS €45 miljoen voor beschikbaar stelt. De belangrijkste doelen van VIPP GGZ zijn:

  • Patiënten meer regie geven over hun gezondheid door het delen van dossiergegevens en door het vergroten van gebruik van eHealth in de behandeling;
  • Vergroten van de medicatieveiligheid in de ggz door het digitaal uitwisselen van recepten met apotheken en verificatie van medicatie bij het voorschrijven van nieuwe medicatie.Om deze doelen te bereiken moeten werkprocessen worden aangepast en verregaande gegevensstandaardisatie plaatsvinden. Uitwisseling van de gegevens zal plaatsvinden conform het MedMij afsprakenstelsel en het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Onze betrokkenheid bij het VIPP GGZ-programma

D&A levert het programmamanagement en inhoudelijke expertise. Wij vervullen hiermee een centrale sturende rol in het programmabureau VIPP GGZ en vormen de verbindende schakel tussen de programma-organisatie van GGZ Nederland en de (inmiddels 88) deelnemende ggz-instellingen. Wij coördineren de afstemming met externe partijen als VWS, Nictiz, VzVz en MedMij en begeleiden leveranciers en gebruikersverenigingen bij het opstellen van specificaties van de software-aanpassingen. Het opstellen van de audithandreiking en de beoordelingsmatrix valt binnen ons takenpakket.

Onze toegevoegde waarde voor u

Bent u op zoek naar een partij die samen met u de schouders zet onder het behalen van uw VIPP GGZ doelen? Bent u op zoek naar een projectleider of interne VIPP-adviseur voor uw instelling? Hebt u behoefte aan een in de praktijk bewezen aanpak, waarmee u van te voren weet wat er gaat gebeuren en u niet zelf het wiel opnieuw moet uitvinden? Dan is D&A de partij voor u. Wij kennen de regeling, wij kennen het ggz-speelveld, de IT architectuur en de IT-oplossingen daarbinnen; we weten alles van het MedMij afsprakenstelsel het medicatieproces en het LSP. Wij kennen de mogelijkheden én de valkuilen en zijn in staat u op soepele wijze door het proces te loodsen.