U bent hier

VIPP5

VIPP 5 is het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional voor de Medisch Specialistische Zorg en audiologische centra. Het programma stimuleert de digitale informatie-uitwisseling met de PGO van een patiënt en tussen instellingen. Het is een subsidieregeling waarvoor het ministerie van VWS €75 miljoen voor beschikbaar stelt.

VIPP 5 richt zich op twee zaken: gegevensuitwisseling met de patiënt via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen. De regeling bestaat uit drie modules, waarbij het uitvoeren van module 1 en 3 voor iedere deelnemer verplicht is:

  • Module 1 regulier: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline is 30 september 2022.
  • Module 1 versneld: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline is 31 mei 2021.
  • Module 2: de instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugsturen richting de instelling. De deadline is 30 juni 2023.
  • Module 3: de instelling kan digitaal de BasisGegevensset Zorg en correspondentie uitwisselen met een andere instelling. De deadline is 30 juni 2023.

Voor de VIPP 5-regeling geldt een resultaatverplichting die middels een audit wordt getoetst. De VIPP 5-regeling loopt vooruit op nieuwe wetgeving om elektronische gegevensuitwisseling op specifieke onderdelen in de zorg te verplichten. Door deel te nemen aan VIPP 5 kunnen zorginstellingen de beschikbaar gestelde subsidie gebruiken om te voldoen aan deze toekomstige verplichtingen. De inschrijving is gesloten op 31 oktober 2020.

Wat kan D&A voor u betekenen?

D&A ontzorgt u bij het behalen van uw VIPP-doelen. D&A heeft het kostenonderzoek voor VIPP 5 uitgevoerd. Hierdoor zijn wij goed op de hoogte van de regeling en de benodigde aanpassingen in de zorgsystemen en het zorgproces. Bij vorige VIPP-regelingen hebben we, in de rol van projectleider, diverse ziekenhuizen succesvol begeleid bij het behalen van de VIPP doelstellingen. Door onze brede betrokkenheid bij het VIPP programma, weten we alle ins-en-outs van het MedMij afsprakenstelsel en kennen we de specificaties voor gegevensuitwisseling met een PGO.

Door onze unieke kennis en ervaring kan D&A uw ziekenhuis op de volgende gebieden ondersteunen bij het realiseren van de VIPP 5-doelstellingen:

  • Het uitvoeren van een impactanalyse en opstellen plan van aanpak. We brengen in kaart welke proces- en systeemaanpassingen in uw organisatie nodig zijn voor uitwisseling met PGO’s en wat er gedaan moet worden om de vereiste gegevensuitwisseling met een collega instelling te realiseren.
  • Het uitvoeren van projectleiding en procesbegeleiding. We zorgen voor concrete werkafspraken tussen instellingen over zenden en ontvangen van gegevens. We geven advies over de infrastructuur voor gegevenswisseling met andere zorgverleners en bieden ondersteuning bij de applicatie en technische aanpassingen om gegevensuitwisseling tussen instellingen daadwerkelijk te bewerkstelligen.

Dus bent u op zoek naar een partij die samen met u streeft naar betere gegevensuitwisseling met uw patiënt en andere zorgverleners? Bent u op zoek naar een projectleider of interne VIPP-adviseur voor uw instelling? Hebt u behoefte aan een in de praktijk bewezen aanpak, waarmee u van te voren weet wat er gaat gebeuren en u niet zelf het wiel opnieuw moet uitvinden? Dan is D&A de partij voor u. Wij kennen de regeling, wij kennen het ggz-speelveld, de IT-architectuur en de IT-oplossingen daarbinnen; we weten alles van het MedMij afsprakenstelsel, het medicatieproces en het LSP. Wij kennen de mogelijkheden én de valkuilen en zijn in staat u op soepele wijze door het proces te loodsen.