U bent hier

Zelfsturende teams

Binnen de langdurige zorg is decentralisatie een belangrijk thema; teams geven binnen kaders zelf richting en invulling aan hun taken. Autonomie en vertrouwen staan hierbij centraal. Vertrouwen in degenen die dagelijks zorg verlenen en als geen ander weten wat in de praktijk wel en niet werkt. Autonomie, ondernemerschap en het nemen van verantwoordelijkheid gaan hierbij bij voorkeur samen. Binnen zelforganiserende of zelfsturende teams staat tevens de zeggenschap van de cliënten centraal en zijn cliënten, medewerkers en verwanten samen verantwoordelijk  voor kwaliteit van leven en werken binnen de gestelde (kwalitatieve en financiële) kaders. 

Heldere resultaatafspraken en het monitoren van het behaalde resultaat zijn cruciaal voor het welslagen van het werken met zelfsturende teams. Een informatielandschap dat de verschillende onderdelen van organisatie voorziet van management en stuurinformatie is hierbij noodzakelijk.

Informatisering dient dus  in nauwe afstemming met de teams en (vertegenwoordigers van) cliënten vorm te krijgen. D&A ondersteunt zorginstellingen bij de inrichting van het informatielandschap dat aansluit op visie en ambities, bijvoorbeeld het werken met zelfsturende teams.