U bent hier

Werkwijze

Met heldere haalbare adviezen en complete implementatiediensten bieden wij oplossingen die volledig aansluiten op uw specifieke behoeften.  Onze aanpak is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Exclusieve focus op zorg-ICT.
  • Zorgen dat het gebeurt: resultaat bereik je samen. 
  • Duurzaam innoveren: innoveren voor morgen.

Exclusieve focus op zorg-ICT
Informatisering binnen de gezondheidszorg is een vak. Een vak dat gedegen kennis vergt van zorgprocessen en van de steeds wisselende omstandigheden waaronder binnen zorginstellingen wordt gewerkt. Kennis van de beschikbare informatiesystemen en leveranciers. Een visie op trends & ontwikkelingen. Wij richten ons exclusief op informatiseringsvraagstukken binnen de zorg. Wij hebben onze kennis de afgelopen 20 jaar opgebouwd in enkele  honderden projecten en zorgen er voor dat deze kennis voortdurende actueel blijft. Wij brengen  kennis, ervaring  en structuur waarmee we  uw organisatie helpen uw informatiseringdoelstellingen te verwezenlijken.

Zorgen dat het gebeurt: resultaat bereik je samen
Voor realistische adviezen nemen we zowel de visie van uw organisatie  mee als de mogelijkheden die we in uw situatie aantreffen. Dat is een aanpak die niet alleen een beroep doet op de instrumenten en de persoonlijke vaardigheden van onze adviseurs, maar ook op hun vermogen die bij uw organisatie en uw projectmedewerkers te mobiliseren. D&A faciliteert die kant van het proces op actieve wijze. Tijdens het gehele project werken we aan een prettige en motiverende sfeer waarin we gezamenlijk toewerken naar het beoogde eindresultaat. We verbinden de behoeften van de zorgverleners op alle niveaus en in alle geledingen aan de mogelijkheden van ICT. Alleen zo ontstaat een te borgen eindresultaat. Een project omvat in onze visie ook het ontwikkelen van de capaciteiten van uw organisatie. We zorgen voor de gewenste resultaten en we zorgen er vervolgens voor dat uw organisatie die resultaten in de toekomst kan blijven realiseren.

Duurzaam innoveren: innoveren voor morgen
Het behalen van de directe projectdoelen is ons eerste punt op de horizon. Het gaat ons echter om meer dan uitsluitend het projectresultaat. Want de zorg ontwikkelt. Informatisering van nu is niet goed genoeg voor een effectieve ondersteuning van de zorgprofessionals van morgen. Verandering is een constante en dus is voortdurende aanpassing en innovatie de enige juiste koers. D&A helpt het rendement van bestaande informatiseringssystemen te vergroten. Wij leren uw organisatie slimmer om te gaan met de beschikbare middelen. Wij kijken hierbij kritisch naar de echte toegevoegde waarde voor de zorg en onderscheiden hypes van duurzame innovatie. Wij adviseren uw organisatie over de nieuwste toepassingen en zorgen voor een effectieve begeleiding bij de invoering hiervan. Wij geloven dat slimme toepassing van informatietechnologie bijdraagt aan een betere zorg!